W życiu zdarzają się sytuacje, w których małżeństwo decyduje się na rozwód. Małżeństwo bowiem nie realizuje już swoich obowiązków i przestaje istnieć. W sytuacji, kiedy dochodzi do rozpadu więzi uczuciowej, fizycznej oraz ekonomicznej i nie ma żadnych szans na poprawę tej sytuacji, można złożyć w sądzie pozew rozwodowy. Tutaj jednak powstaje pytanie: lepiej być osobą, która jako pierwsza składa pozew czy może osobą, która go otrzymuje i na niego odpowiada? 

Dzisiejszy wpis zostanie poświęcony zagadnieniu związanemu z tym, co jest bardziej korzystne: złożyć pozew czy go otrzymać?

 

Koszt postępowania

Pierwszym aspektem jest kwestia finansowa. Jeśli jesteś osobą, która inicjuje rozwód, czyli składa pozew o rozwód w sądzie, musisz wiedzieć, że poniesiesz koszty opłaty sądowej – 600 złotych. Po zakończeniu postępowania opłata ta jest dzielona na dwie strony – otrzymasz wówczas zwrot 300 złotych. W niektórych przypadkach również zwraca się część poniesionych kosztów.

 

Czas 

Strona, która decyduje się na złożenie pozwu to masz nieograniczony czas na to, aby go złożyć. Możesz również lepiej przygotować się do postępowania rozwodowego – przemyśleć istotne kwestie, zebrać dowody, porozmawiać z bliskimi osobami, które mogą być świadkami. Czas działa tutaj na Twoją korzyść.

Jeśli jesteś stroną, która otrzymuje pozew o rozwód, to czas jest ograniczony. Sąd wskazuje bowiem czas, jaki masz na udzielenie odpowiedzi na pozew. Najczęściej na udzielenie odpowiedzi jest 14 dni. Rzadko można spotkać się z terminem  21 dni na odpowiedź. Nieco inaczej wygląda sytuacja osób, które mieszkają za granicą – strony mają wówczas 30 dni na udzielenie odpowiedzi na pozew rozwodowy.  W odpowiedzi na pozew musisz ustosunkować się do treści zawartej w pozwie i przedstawić swoje stanowisko, najlepiej popierając je dowodami.

 

Treść pozwu

Kiedy strona składa pozew o rozwód, wówczas niejako nadaje ton korespondencji. Od treści zawartych w pozwie rozwodowym zależy bowiem odpowiedź drugiej strony. Najczęściej zdarza się tak, że w sytuacji, kiedy występujesz o rozwód z orzeczeniem o winie, to wówczas druga strona w odpowiedzi na pozew, również wskaże na winę przeciwnej strony. Z kolei jeśli złożysz pozew o rozwód bez orzeczenia o winie, to są duże szanse na to, że druga strona przychyli się do tego wniosku i również nie będzie chciała orzekać o winie drugiej strony. Zdarza się jednak i tak, że mimo wszystko druga strona występuje z odpowiedzią, która wskazuje na rozwód z orzeczeniem o winie.

 

Odpowiedź na pozew rozwodowy – czy jest łatwiejsza? 

Analizując sprawy z mojej Kancelarii mogę stwierdzić, że łatwiej jest ustosunkować się do otrzymanego pozwu rozwodowego, przedstawić kontrargumenty i opisać całą sytuację. Z punktu widzenia proceduralnego nie ma znaczenia, kto zainicjuje postępowanie rozwodowe.

 

Jak wiecie, lubię łączyć prawo z psychologią, dlatego na koniec poruszę też kwestie psychologiczne. Osoba, która podejmie decyzję o rozwodzie nie analizuje kwestii kosztów postępowania, czasu czy innych aspektów związanych z tym, że jako pierwsza złoży pozew o rozwód. Wszystkie te czynniki schodzą na dalszy plan, gdyż najważniejsze jest podjęcie decyzji o rozstaniu i wykonanie tego kroku.

 

🎥 Na moim kanale YouTube czeka na Was również nowy odcinek poświęcony temu czy lepiej być stroną, która składa pozew o rozwód czy tą, która na niego odpowiada: Złożyć pozew rozwodowy czy na niego odpowiedzieć?

 

📲 Zapraszam Cię na moją stronę na Facebooku:  https://www.facebook.com/bajsarowiczmagdalena/

 

Pozdrawiam serdecznie

Magdalena Bajsarowicz

Prawnik Psycholog Praktyk