Chciałabym opowiedzieć o trzech najbardziej emocjonalnych momentach postępowania rozwodowego, gdy rozwodzące się strony nie są w głębokim konflikcie.  Opowiem także, na co wówczas warto zwrócić uwagę i na co się przygotować.  

Postępowanie rozwodowe (rozwód) może być bardzo różny: spokojny (ugodowy) lub nacechowany negatywnymi emocjami (kłótniami). Gdy nie jesteście w głębokim konflikcie, w toku postępowania rozwodowego czekać Was będą 3 przełomowe momenty. Zidentyfikowałam je w toku rozmów i pracy z moimi Klientami oraz na podstawie doświadczeń mecenasów z prowadzonej przeze mnie Kancelarii Centrum Spraw Rozwodowych. 

Jeżeli wolisz obejrzeć film poruszający tę problematykę, wejdź na:

Pozew rozwodowy

Pierwszym psychologicznie przełomowym momentem związanym z rozwodem jest złożenie lub otrzymanie pozwu o rozwód. W opublikowanym wcześniem filmie wyjaśniłam (https://youtu.be/vXcSSfFvsp0) wyjaśniłam, czy pod względem prawnym lepiej jest złożyć, czy otrzymać pozew o rozwód. Teraz przedstawię to zagadnienie w aspekcie psychologicznym. 

Niewątpliwie złożenie pozwu rozwodowego lub otrzymanie pozwu rozwodowego jest elementem przełomowym w rozstaniu. Nie są już to tylko rozmowy o rozwodzie. Z tym pierwszym krokiem w postępowaniu rozwodowym, pewne rzeczy stają się nieodwracalne lub trudno odwracalne. To wiąże się ze zmianą myślenia u Klientów, że pewne kwestie zostały już wypowiedziane i zrealizowane.

Rozprawa rozwodowa

Drugim psychologicznie przełomowym momentem w postępowaniu rozwodowym jest pierwsza rozprawa rozwodowa. Jest ona szczególnie ważna dla moich Klientów, gdyż wiążą się z nią duże emocje. Wiele spośród rozwodzących się par nie miało do czynienia z sądem, nie uczestniczyło w rozprawach, więc nie ma doświadczenia w kwestiach sądowych. Nawet jeśli współpracuję z osobami, które uczestniczyły wcześniej w jakimś postępowaniu, to sprawa rozwodowa jest tak specyficzna, że trudno przenieść doświadczenia z innych kategorii spraw sądowych, bo wiąże się to z dużymi emocjami.

Ponadto na rozprawie rozwodowej nie ma czasu, by wyważyć swoje stanowisko i przedstawić je ,,na spokojnie’’. Pada pytanie i natychmiast trzeba na nie udzielić odpowiedzi. Zauważyłam, że jest to bardzo stresujące dla moich Klientów. Kiedy przygotowujemy odpowiedź na pozew czy inne pismo w sprawie, możemy przedyskutować stanowisko z Klientem i przygotwać najlepszą wersję, na sali sądowej nie ma czasu na takie działanie ani skonsultowanie się.

Standardem w prowadzonej przeze mnie Kancelarii Centrum Spraw Rozwodowych jest przygotowywanie  do rozprawy Klientów na taką właśnie ewentualność. Zakres tego przygotowania wynika bezpośrednio z potrzeb naszych Klientów. Ja osobiście zajmuję się przygotowaniem psychologicznym Klientów do rozprawy, by mogli sobie poradzić z własnymi emocjami i okiełzać je. 

W swoim życiu zawodowym pracowałam na stanowisku psychologa w kadrze narodowej i współpracowałam ze sportowcami. Metody pracy z zawodnikami wykorzystuję do pracy z Klientami, kiedy omawiam zachowanie podczas rozprawy rozwodowej. Jakkolwiek brzmi to abstrakcyjnie, ponieważ wydawać się może że są to inne sytuacje, to ja tu widzę duże podobieństwo. Sportowiec musi wyjść na boisko/stadion/bieżnię opanować swoje emocje, być skupionym i zaprezentować się jak najlepiej. To też dotyczy rozprawy rozwodowej. Musisz stanąć przed Sądem i zaprezentować się na rozprawie jak najlepiej. Rzeczowo przedstawić swoje stanowisko. Nawet jeśli jest pełnomocnik, który będzie Ciebie wspierać, to Ty też musisz być przygotowany na przekazanie swojego stanowiska, swoich przekonań i swojej perspektywy. Z tych właśnie przyczyn wykorzystuję doświadczenia w przygotowywaniu sportowców do pracy z Klientami uczestniczącymi w rozprawie rozwodowej.

Wyrok rozwodowy

Kolejnym przełomowym momentem w postępowaniu rozwodowym nacechowanym emocjami, jest otrzymanie wyroku rozwodowego. Są tu duże emocje po pierwsze dlatego, że nie wszystko, co zostanie przedstawione w wyroku, może być zgodne z Twoim stanowiskiem. Trzeba będzie również podjąć decyzję, czy chcesz złożyć apelację i podjąć polemikę z wyrokiem. 

Druga kwesta jest taka, że jeśli nie zostanie złożona apelacja, wyrok zakończy to postępowanie rozwodowe. Pomimo, że możecie już ze sobą nie mieszkać, możecie mieszkać w innych miejscach, lub się ze sobą nie komunikować albo komunikować tylko w sprawach dzieci, to wyrok przypieczętuje waszą sytuację prawną. To kropka nad „i”, która kończy Wasz wspólny etap w życiu. 

Mam wrażenie, że aspekt prawno-psychologiczny rozwodu jest trochę nieodkrytym lądem dla osób, które składają pozew o rozwód lub otrzymują pozew o rozwód dlatego, że nie ma takich publikacji, które dokonywałyby syntezy tych dwóch aspektów. Ja mam to szczęście, że pomagam Klientom w przechodzeniu przez postępowanie rozwodowe, zarówno w aspekcie prawnym, jak i psychologicznym. Dotyczy to zarówno prowadzenia postępowań rozwodowych, postępowań o kontakty, jak i o władzę rodzicielską. Wszystkie one, oprócz aspektu prawnego, mają również aspekt  psychologiczny.

Jeżeli szukasz wyspecjalizowanej kancelarii rozwodowej w zakresie:

  • pozwów rozwodowych
  • mediacji rozwodowych
  • władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem i opieki naprzemiennej
  • alimentów
  • podziału majątku
  • zarzutów do opinii OZSS

napisz: biuro@centrumsprawrozwodowych.pl

Magdalena Bajsarowicz

Prawnik & Psycholog sądowy