Rozwód jest wydarzeniem, który zmienia życie na wielu płaszczyznach. Kiedy pracuję z Klientami, skupiam się nie tylko na zagadnieniach prawnych, bo jest to niewystarczająca koncepcja, ale również na wymiarze emocjonalnym. Ważne jest kompleksowe podejście, bo rozwód jest zmianą i dotyczy każdego aspektu życia. Wiedząc jakie są główne obszary, w których trzeba zmienić dotychczasowe funkcjonowanie, można ukierunkować swoje działanie we właściwy sposób.

W poniższym artykule przedstawię najważniejsze obszary, w których powinna dokonać się zmiana, aby zakończyć etap małżeństwa czy związku i rozpocząć nowy rozdział w życiu.

1.  Uczucia

Rozwód emocjonalny jest bezpośrednio związany z relacjami i ich zmianą w małżeństwie/związku. Para stopniowo oddala się od siebie. Widać coraz mniejsze zaangażowanie  i zainteresowanie drugą osobą. Również czucia stają się słabsze. Wady stają się bardziej widoczne i nawet jeśli były do tej pory akceptowane, w fazie rozpadu związku  już mocno przeszkadzają. Wolny czas para coraz częściej spędza osobno. Zaczyna prowadzić się odrębne życie, w którym nie ma już miejsca na wspólnotę i bliskość emocjonalną.  Od obszaru emocji zaczyna się cały proces rozwodu.

2. Rodzicielstwo 

Rozwód rodzicielski dotyczy między innymi zmiany w opiece nad dziećmi, organizacji życia z podziałem na czas przeznaczony osobno dla każdego z rodziców. Moim zdaniem, co zresztą wykorzystuję prowadząc konsultacje, rozwód rodzicielski to też zadbanie o psychikę dziecka – przygotowanie go do rozwodu rodziców i przeprowadzenie je przez rozwód rodziców. Dodatkowo rozpatrując zagadnienie intyerdyscyplinarnie, ważna jest też kwestia alimentów. Ich wysokość i regularność zapłaty.

Obszar rodzicielstwa jest wieloaspektowy i  stanowi duże wyzwanie. Mam wrażenie, że pochłania on dużo czasu i energii w całym procesie rozwodu. Wyzwaniem jest wypracowanie wspólnego modelu opieki, dzielenia się obowiązkami, w tym również finansowymi, wobec dzieci.  Bycie rodzicem w trakcie rozwodu i po rozwodzie jest pełne wyzwań, a wypracowanie sposobu samodzielnego rodzicielstwa wymaga czasu.

W swojej pracy  wiele uwagi poświęcam dzieciom w trakcie rozwodu rodziców, edukując rodziców tak, aby zmniejszyć/ wyeliminować negatywne skutki ich rozstania.

📽 Szereg filmów, w których dzielę się moim zawodowym doświadczeniem: dziecko a rozwód.

📑 Jeśli macie dzieci, a rozwód nie przebiega w sposób łagodny i w dobrej atmosferze, bardzo prawdopodobne jest to, że zostaniecie skierowani na badanie OZSS. Jeszcze przed badaniem w OZSS możecie zasygnalizować co dzieje się w Waszej rodzinie – poprzez zadanie odpowiednich pytań do biegłych sądowych. Przygotowałam dla Was e-book z ponad 190 pytaniami do biegłych, które możecie wykorzystać w tym postępowaniu:

Kluczowe pytania do badania OZSS i biegłych psychologów

📑 O tym, jak przygotować się dobrze do badania w OZSS, możesz przeczytać w moim e-booku. To teoria i praktyka, dzięki którym usystematyzujesz informacje, dowiesz się tego, na co zwracają uwagę biegli OZSS podczas badania i czego powinno się unikać podczas badań:

Jak przygotować się do badania OZSS. Teoria. Praktyczne ćwiczenia

3.  Finanse

Rozwód ekonomiczny to rozdział finansowy w związku, sytuacja, gdy zaczynacie być niezależni od siebie pod względem pieniędzy. Nie dotyczy to tylko samego podziału majątku, bo bardzo często jest to ostani etap rozwodu, lecz możliwość i konieczności zaspokajania swoich potrzeb własnymi pieniędzmi.

W swojej praktyce spotykałam się z sytuacjami, gdy kobiety powstrzymywały się przed złożeniem pozwu o rozwód ze względu na brak zabezpieczenia finansowego lub brak zatrudnienia. Gdy nie ma się środków finansowych, bardzo często bliscy przychodzą z  materialną pomocą, aby można było zakończyć małżeństwo.

Kolejnym rozwiązaniem jest złożenie w pozwie o rozwód/separację wniosku o zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania rozwodowego lub separacyjnego. Więcej na ten temat w filmie: Zabezpieczenie alimentów

4. Sprawy prawne

Rozwód prawny wiąże się z  postępowaniem sądowym. Widzę jak symboliczna jest dla większości Klientów kancelarii decyzja o złożeniu pozwu o rozwód. Jest to zakończenie pewnego etapu działań niesformalizowanych. Z tym obszarem wiąże się wiele zagadnień, które będą wymagały od Ciebie podjęcia szeregu decyzji.

1.  Czy rozwód poprowadzisz samodzielnie czy z pomocą pełnomocnika?

📽 Podpowiedź w filmie: Rozwód z adwokatem czy bez adwokata?

2.  Czy są podstawy lub chcesz uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie lub bez orzeczenia o winie?

📽 Mój bardzo popularny film, w którym porównuję te możliwości: Rozwód bez orzeczenia o winie czy rozwód z orzeczenim o winie

3. Jeśli zdecydujesz się na samodzielne prowadzenie sprawy, przygotuj koniecznie solidny pozew o rozwód. Dobrze przygotowany pozew o rozwód jest podstawą na  każdym etapie postępowania sądowego.

5. Rodzina i znajomi

Rozwód środowiskowy to przeorganizowanie kontaktów i relacji z rodziną drugiej strony. Chodzi o wybranie lub/i wyklarowanie kręgu znajomych, którzy w większości przypadków obiorą stronę jednego z małżonków. Wyzwania tego obszaru dotyczą tego, jak zachowywać się w stosunku do byłych teściów czy rodzeństwa byłej żony czy męża. Również na nowe ukształtowanie relacji ma wpływ to,  jak w trakcie rozstania zachowują się bliscy partnera/partnerki, a przede wszystkim czy angażują się konflikt.

Należy wziąć również pod uwagę, że dla rodziny rozwód może być nową i trudną sytuacją. Niektóre nieidealne zachowania mogą wynikać z nieumiejętności zaadoptowania się do zmian lub braku wiedzy jak się zachować w nowej rzeczywistości.

6. Autonomia

Rozwód psychiczny to wewnętrzne, psychiczne zakończenie małżeństwa. Przepracowanie i zamknięcie tego etapu. To jak długo będzie on trwał, zależy od wielu indywidualnych czynników. Na pewno uporządkowanie powyższych obszarów pomoże i przyspieszy odzyskanie wewnętrznej równowagi.

______________________________________

Jeśli chcesz skonsultować swoją sprawę, zapraszam do mojej kancelarii prawno – psychologicznej Centrum Spraw Rozwodowych. Łączymy tutaj praktykę sądową z wiedzą i rozwiązaniami psychologicznymi.

𝗞𝗼𝗻𝘁𝗮𝗸𝘁: 

✉:  biuro@centrumsprawrozwodowych.pl

☎:  +48 724 271 288

Pozdrawiam

Magdalena Bajsarowicz

Prawnik & Psycholog sądowy