Podczas konsultacji,  tłumaczyłam Klientce czym jest zawieszenie postępowania o rozwód. Dlatego od razu zdecydowałam się przygotować wpis na temat.

 

📘 Poniżej opisane kwestie odnoszą się też do zawieszenia postępowania o separację.

Z artykułu dowiesz się między innymi:

  • w jakiej sytuacji może dojść do zawieszenia postępowania o rozwód;
  • ile razy można zawiesić to samo postępowanie;
  • jak ,,odwiesić’’, czyli wznowić zawieszone postępowanie;
  • jakie obowiązują terminy;
  • czy często dochodzi do zawieszenia postępowania o rozwód.

W jakiej sytuacji dochodzi do zawieszenia postępowania:

 

z punktu widzenia prawa postępowanie o rozwód lub separację może zostać zawieszone:

decyzją sądu lub na zgodny wniosek stron.

Pierwsza z opcji wiąże się z decyzją sądu – art. 440 kodeksu postępowania cywilnego.

Jeśli sąd stwierdzi, że małżonkowie mają szansę na pojednanie i są widoki na utrzymanie małżeństwa, wówczas obligatoryjnie zawiesza postępowanie o rozwód.

Nie ma określonych kryteriów, co będzie świadczyło o tym, że sąd może podjąć taką decyzję i jakie zachowanie powoduje pojawienie się szansy na uratowanie małżeństwa. Nie spotkałam się dotychczas w sprawach prowadzonych przez moja kancelarię z zawieszeniem postępowania przez sąd. Niemniej jest taka możliwość prawna wi

Zawieszenie postępowania może również nastąpić zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania, które zostały przedstawione w art. 177 kodeksu postępowania cywilnego – nie będę rozwijała tego zagadnienia jednak muszę o tym wspomnieć, żeby zachować należytą rzetelność przekazywania wiedzy.

Druga możliwość związana jest z działaniem stron – zawieszenie postępowania może nastąpić na zgodny wniosek stron. Wskazuje na to wprost art. 178 kodeksu postępowania cywilnego.

Terminy: 

 

Jeśli żadna ze stron (niezależnie od tego, czy zawieszenie nastąpiło w następstwie decyzji sądu czy zgodnego wniosku stron) nie złoży wniosku w terminie między 3 miesiące a rokiem od zawieszenia postępowania o rozwód, wówczas sąd umorzy postępowanie*.

Jeśli wniosek o wznowienie postępowania zostanie złożony przed upływem 3 miesięcy, sąd go oddali. Przepisy jednoznacznie wskazują, że taki wniosek można złożyć dopiero po 3 miesiącach od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania.

Można ponownie wnieść pozew o rozwód, kiedy postępowanie o rozwód zostanie umorzone*.

Kiedy postępowanie zostanie umorzone?

 

  •  z powodu niepodjęcia zawieszonego postępowania rozwodowego.

Czyli wtedy kiedy, żadna ze stron nie złoży wniosku o wznowienie postępowania.

* umorzenie oznacza zakończenie postępowania bez rozstrzygnięcia

Pozostałe informacje:

📘 Zawieszenie postępowania może nastąpić raz w czasie postępowania rozwodowego.

📘 Zawieszenie postępowanie może nastąpić tylko na rozprawie.

 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat rozwodu / rozstania z perspektywy psychologa i prawnika

zapraszam na mój kanał na yt: https://www.youtube.com/c/Magdalenabajsarowicz

Jeśli chcesz skonsultować swoją sprawę, zapraszam do mojej Kancelarii prawno – psychologicznej Centrum Spraw Rozwodowych. Łączymy tutaj praktykę sądową z wiedzą i rozwiązaniami psychologicznymi.

𝗞𝗼𝗻𝘁𝗮𝗸𝘁:  

e-mail: biuro@centrumsprawrozwodowych.pl

tel.: +48 724 271 288

𝗔𝗱𝗿𝗲𝘀:

⓵ Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 2-4, Arkady Wrocławskie, 4 piętro

⓶ Warszawa, al. Jana Pawła II 22, Biurowiec Q22, 4 piętro

 

pozdrawiam,

Magdalena Bajsarowicz

Prawnik Psycholog sądowy