Kompetencje wychowawcze determinują całe postępowanie rozwodowe, postępowanie o kontakty i władzę rodzicielską. Wiesz dlaczego warto zwracać uwagę na kompetencje rodzicielskie i jak wpływają na proces w sądzie?  O tym powiem więcej w dzisiejszej publikacji.

Czym są kompetencje rodzicielskie?

Są trzy najważniejsze czynniki, które podlegają ocenie, kiedy mowa o kompetencjach rodzicielskich.

  1. Zdolność zapewnienia dziecku stabilnego środowiska wychowawczego

Stabilizacja ta dotyczy sytuacji materialnej, mieszkaniowej, która łączy się z aspektami materialnymi, ale chodzi tutaj również o wspieranie dziecka w aspekcie poznawczym, intelektualnym oraz emocjonalnym.

2. Zapewnienie dziecku zaspokojenia potrzeb związanych z rozwojem, bieżącymi potrzebami.

3. Zdolność wytworzenia, utrzymywania, rozwijania więzi emocjonalnych.

Definicja ta jest definicją skróconą, jednak zawiera w sobie wszystko to, jest potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania dziecka. Dotyczy zatem szeroko pojętej opieki nad dzieckiem w każdym zakresie – emocjonalnym, bytowym czy rozwojowym. Poziom tej opieki jest wskaźnikiem kompetencji rodzicielskich.

Jeśli chodzi o kompetencje rodzicielskie, to dostępne definicje są uniwersalne. Wszystkie bowiem skupiają się na umiejętności zabezpieczania potrzeb dzieci, wiedza odnośnie tego, czego dziecko potrzebuje, odpowiednia komunikacja z dzieckiem – są to umiejętności potrzebne każdemu rodzicowi.

Kompetencje rodzicielskie a rozstanie rodziców

Trzeba jednak mieć świadomość tego, że ogólne definicje nie odnoszą się do unikalnych sytuacji i wyzwań, które ma każdy rodzic w sytuacji rozwodu czy rozstania. Nieważne czy proces rozstania już trwa czy dopiero je planujesz. Te okoliczności wymagają od Ciebie posiadania lub nabycia szczególnych umiejętności, jeśli chodzi o kompetencje rodzicielskie. To właśnie na rodzicach spoczywa największy obowiązek, aby ochronić dziecko przed negatywnymi konsekwencjami rozstania.

We wszystkich opiniach OZSS czy biegłych psychologów, które analizowałam, były badane kompetencje rodzicielskie lub predyspozycje wychowawcze.Dowiedz się jak prowadzić akta sprawy, o co należy zadbać, aby pokazać, że posiadasz szereg potrzebnych kompetencji, by zaspokoić potrzeby swojego dziecka za pomocą mojego e-booka „Jak przygotować się do badania OZSS. Teoria. Praktyczne ćwiczenia”.

Jak przygotować się do badania OZSS i biegłych psychologów. Teoria. Praktyczne ćwiczenia

Kompetencje rodzicielskie a przygotowanie dziecka do zmian po rozstaniu

Podczas rozstania i rozwodu rodzice muszą przygotować dziecku odpowiednie przeprowadzenie dziecka przez proces zmian: możliwe pojawienie się nowych osób, inna częstotliwość spotkań z rodzicem, zmiana miejsca zamieszkania. To, co jeszcze jest ważne podczas rozstania rodziców, to sposób w jaki zawiadamiają oni dziecko o tym, co się dzieje, jakie zmiany nastąpią. Kompetencją jest również tutaj umiejętność nieinformowania dziecka o przyczynach rozstania z drugim rodzicem. Posiadanie postawy ochraniającej dziecko jest tutaj bardzo ważne.

Kolejną ważną kompetencją jest to, jak rodzice ze sobą współpracują po rozstaniu. Aspekty, na które warto zwrócić uwagę to:

  • jak przebiega komunikacja między rodzicami,
  • czy rodzice są w konflikcie,
  • jak zachowują się w konflikcie
  • kto go generuje,
  • kto ma postawę utrudniającą współpracę i dojście do porozumienia,
  • czy rodzice wypracowują wspólną strategię.

Kwestie te dotyczą rodziców, które są w trakcie rozstania i po nim. Sąd zwraca uwagę na te aspekty i dokonuje oceny tego, w jaki sposób rodzice ochraniają, wspierają dziecko podczas rozstania i po nim. Dlatego na każdym etapie procesu warto wskazywać na swoje umiejętności, predyspozycje. Warto też przedstawiać dowody na doszkalanie się w temacie kompetencji rodzicielskich, podejmowane próby radzenia sobie z nową, niełatwą zazwyczaj sytuacją. Posiadanie wiedzy co dla dziecka jest ważne podczas rozstania, bycie wyczulonym na potrzeby dziecka – to świadczy o kompetencjach w tej wyjątkowej sytuacji.

Kompetencje rodzicielskie a orzeczenie sądu

Na podstawie poziomu posiadanych kompetencji rodzicielskich sąd wydaje orzeczenia, ponieważ to kompetencje rodzicielskie pokazują to, który z rodziców jest w stanie zabezpieczyć lepiej potrzeby dziecka. Jeśli trzeba nad pewnymi kompetencjami popracować, kontakty mogą być przez sąd ograniczone. Przy niskich kompetencjach kontakty mogą odbywać się w obecności kuratora czy drugiego rodzica, dlatego warto o nie zadbać.

______________________________________

Jeśli chcesz umówić się na konsultacje z Panią Magdaleną Bajsarowicz Prawnikiem & Psychologiem sądowym, możesz to zrobić poprzez:

✉: Rejestracja online 

☎:  + 48 785-289-888 (infolinia czynna pon- sob w godzinach 8.00 – 20.00)

Pozdrawiam

Magdalena Bajsarowicz

Prawnik & Psycholog sądowy,