Niniejszy artykuł powstał na podstawie obszernego filmu, który możesz obejrzeć na moim kanale YouTube. Film składa się z dwóch części. W pierwszej części, do 10 minuty, przedstawiam m.in. rodzaje zarzutów. W drugiej części filmu omawiam przygotowane przeze mnie zarzuty do toczącej się sprawy sądowej. 

🎦 Podważanie opinii na przykładzie   

Kwestie, które poruszam w tym wpisie:

  • jakie są rodzaje zarzutów,
  • jak wygląda moja współpraca z mecenasem Klienta, który prowadzi sprawę, a do której ja przygotowuję zarzuty,
  • czy obawy Klientów, którzy proszą mnie o pomoc w przygotowaniu zarzutów, mają zasadne wątpliwości dotyczące treści opinii.

O korzystną opinię OZSS możesz zadbać jeszcze przed badaniem poprzesz przygotowanie się do niego. Uzupełnij akta sprawy, zapoznaj się z zebraną dokumentacją i oswój się z tym, jak będzie wyglądać samo badanie. 

📒E-book „Jak przygotować się do badania OZSS. Teoria. Praktyczne ćwiczenia”:

Jak przygotować się do badania OZSS. Teoria. Praktyczne ćwiczenia

Zarzuty prawne

Ze względu na treść, zarzuty mogą dotyczyć aspektów prawnych lub psychologicznych.

Zarzuty prawne – poruszają kwestie odnoszące się przede wszystkim do akt sprawy. Najczęściej podnoszą pytania, czy w treści opinii prawidłowo zostały przedstawione informacje znajdujące się w aktach sprawy. Pytania dotyczą też tego, czy nie doszło do błędnej interpretacji dowodów. Sama część dotycząca akt sprawy w opinii OZSS lub opinii biegłych, stanowi małą część jej treści. I rzadko zdarza się, aby tylko na podstawie zarzutów prawnych skutecznie podważyć wiarygodność opinii psychologicznej. Właściwie dotychczas nie spotkałam się z taką sytuacją, aby polemika w zakresie  treści akt sprawy doprowadzała do uzupełnienia badania lub jego powtórzenia i wydania nowej opinii.

Zarzuty psychologiczne

Drugim rodzajem zarzutów są zarzuty psychologiczne. Odnoszą się one bezpośrednio do tej dziedziny nauki. W ekspertyzach, które przygotowuję, w zależności od okoliczności sprawy, podnoszę kwestie ujęte m.in. w psychologii rozwojowej, procesach poznawczych, standardach i zasadach prowadzenia diagnozy, projektowania i przeprowadzenia procesu badawczego, doboru narzędzi badawczych, zasad wnioskowania, czyli integracji danych ilościowych i jakościowych. Te zarzuty podnosi się najczęściej. Jednak każda sprawa jest unikalna i osobno ją analizuję, dobierając adekwatne argumenty. 

Należy pamiętać o tym, że macie możliwość sporządzenia pytań do biegłych OZSS oraz psychologów sądowych. To one zwracają uwagę biegłych na najważniejsze kwestie do uregulowania. Przygotuj pytania do biegłych, by jak najdokładniej poznali Twoją sytuację rodzinną. 

📒 Przygotowałam e-book ze zbiorem ponad 190 pytań podzielonych na 18 kategorii, które możesz wykorzystać w swoim wniosku. W pakiecie znajduje się również wzór wniosku do sądu o badanie i rozszerzenie tezy dowodowej: 

Kluczowe pytania do badania OZSS i biegłych psychologów

 

Współpraca z innymi Kancelariami

Sama prowadzę Kancelarię Centrum Spraw Rozwodowych we Wrocławiu i Warszawie, a zarzuty do opinii przygotowuję dla Klientów z całej Polski. Kilka miesięcy temu zrobiłam zestawienie okręgów sądów, w których były składane moje zarzuty i zastrzeżenia do opinii OZSS. Była to większość okręgów w Polsce. Zasięg działania to wynik współpracy pomiędzy mną, a mecenasami, którzy prowadzą postępowania rodzinne. W takich sytuacjach moja rola jest jasno określona. Jestem psychologiem sądowym, który przygotowuje zarzuty. Jeśli Klient sam zgłasza się do mnie, a ma mecenasa prowadzącego jego postępowanie, to nasza współpraca musi być zaakceptowana przez mecenasa. Jest to w  interesie Klienta i moim, bo nie poświęcam czasu na coś, co nie przyniesie efektu i nie zostanie przedstawione w sądzie. 

Wszystkie moje dotychczasowe współprace z innymi mecenasami określić mogę jako pozytywne i korzystne dla interesu Klientów. Ponadto, budujący dla mojej pracy jest fakt, że mecenasi, z którymi już raz rozpoczęłam współpracę, w przypadku innych postępowań w prawie rodzinnym, kontynuują ze mną współpracę.

Bardzo cieszę się, że wzrasta świadomość i wiedza, że aktualnie dla optymalnego prowadzenia postępowania w niektórych sytuacjach niezbędna jest kooperacja prawnika z psychologiem sądowym. 

Czy do każdej opinii OZSS należy przygotować zastrzeżenia

Oczywiście nie do każdej opinii OZSS konieczne jest przygotowanie zarzutów i zastrzeżeń. Jednak trudno mi ocenić, czy do większości opinii, które powstają, należy zgłosić swoje uwagi i czy większość opinii jest rzetelna. Do mnie zgłaszają się osoby, które potrzebują pomocy. Dla nich opinie faktycznie budzą wątpliwości. I dla dobra sprawy i pozytywnego jej zakończenia konieczne jest przygotowanie merytorycznych psychologicznych i profesjonalnych argumentów wskazujących na nieprawidłowości w opinii. 

Chcesz wiedzieć, dlaczego ważne jest przygotowywanie zarzutów?  Przygotowałam artykuł i film, w których omawiam 3 ważne powody, dla których koniecznie trzeba przygotować zarzuty. Dotyczy to sytuacji, kiedy opinia budzi Twoje wątpliwości i masz do niej zastrzeżenia.

🎦 3 powody, dla których należy wnieść zarzuty do opinii OZSS

📑 https://magdalenabajsarowicz.pl/opinia-ozss/3-powody-dla-ktorych-trzeba-przygotowac-zarzuty-do-opinii-ozss/

_______________________________________

Jeśli potrzebujesz konsultacji w sprawie opinii lub przygotowania do niej zastrzeżeń, skontaktuj się ze mną:

✉:  biuro@centrumsprawrozwodowych.pl

☎:  +48 724 271 288

 

Pozdrawiam

Magdalena Bajsarowicz

Prawnik & Psycholog sądowy