W piątkowym wpisie na mojej stronie na Facebooku (Klik) pisałam o ostatnio dość częstej sytuacji, gdy zgłaszają się do mnie osoby, u których w opinii przygotowanej w OZSS, biegli zdiagnozowali zaburzenie psychiczne lub zaburzenie osobowości. 

Obiecałam, że przybliżę Wam ten temat, dlatego o tym właśnie jest dzisiejsza publikacja.

Z tego wpisu dowiesz się: 

  • jak diagnoza zaburzeń psychicznych, zaburzeń osobowości wpływa na wyrok sądu, w tym sposób ustalenia władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem,
  • jak drugi rodzic wykorzystuje treść opinii w postępowaniu sądowym i jak się przed tym bronić,
  • jak zachować się i co dokładnie zrobić, gdy biegli w opinii OZSS zdiagnozują u Ciebie zaburzenie psychiczne, zaburzenie osobowości,
  • jak przygotować zarzuty do diagnozy zaburzenia osobowości.

1. Następstwa otrzymania diagnozy zaburzenia psychicznego, zaburzeń osobowości

Pierwszy aspekt dotyczy  następstw i konsekwencji wniosków przedstawianych przez biegłych w opinii. Opinia biegłych w postępowaniu sądowym w sprawach rodzinnych ma bardzo duże znaczenie. Sąd po to powołuje biegłych, aby przedstawili oni swoje stanowisko w kwestiach, w których sąd nie ma wiedzy, stosując wiedzę specjalistyczną – w tym przypadku psychologiczną. 

W związku z powyższym, opinia biegłych ma olbrzymi wpływ na wyrok lub postanowienie. Przez lata praktyki nie spotkałam się z sytuacją, w której sąd orzekłby niespójnie z wnioskami przedstawionymi przez biegłych.

Biegli dokonując diagnozy zaburzenia osobowości czy zaburzenia psychicznego, wskazują jednocześnie jak ukształtować kontakty i władzę rodzicielską. Najczęściej w tych sytuacjach rekomendowane przez biegłych jest:

  • podjęcie terapii,
  •  objęcie nadzorem kuratora,
  • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  • realizowanie kontaktów rodzica z dzieckiem w obecności osoby trzeciej, często kuratora.

Jak widzisz, następstwa diagnozy są bardzo poważne, a w świetle wpływu opinii biegłych OZSS na wyrok/postanowienie, konsekwencje są daleko idące. 

O korzystną opinię OZSS możesz zadbać jeszcze przed badaniem poprzesz przygotowanie się do niego. Uzupełnij akta sprawy, zapoznaj się z zebraną dokumentacją i oswój się z tym, jak będzie wyglądać samo badanie. 

📒E-book „Jak przygotować się do badania OZSS. Teoria. Praktyczne ćwiczenia”:

Jak przygotować się do badania OZSS. Teoria. Praktyczne ćwiczenia

 

2. Wykorzystanie diagnozy przez drugiego rodzica

Często zdarza się, że drugi rodzic wykorzystuje te informacje i zaczyna traktować opinię jak już wydany wyrok. Zgodnie z prawem, opinia biegłych psychologów OZSS jest tylko jednym z dowodów w sprawie i formalnie nie jest wyrokiem. Nie może stanowić podstaw i usprawiedliwienia dla alienacji rodzicielskiej.

3. Zdiagnozowanie zaburzeń psychicznych, zaburzeń osobowości w opinii biegłych OZSS

Dla osób, które zgłaszały się do mnie o pomoc w przygotowaniu zarzutów do opinii, diagnoza przedstawiona przez biegłych była szokiem. Były to osoby, które w większości nigdy wcześniej nie korzystały z pomocy czy terapii psychologicznej. W punkcie pierwszym przedstawiłam jakie konsekwencje ma wydanie przez biegłych takiej diagnozy. Dlatego bardzo ważne jest przygotowanie merytorycznych zarzutów do biegłych przez specjalistę w dziedzinie psychologii. Uważaj i nie popełnij częstego błędu osób, które chcą zakwestionować/podważyć opinię biegłych, a otrzymały diagnozę zaburzenia osobowości, zaburzenia psychicznego. Mówię o tym w filmie: Poważny błąd przy obalaniu opinii OZSS

Po pierwsze, nie załamuj się i nie poddawaj się. Zapamiętaj to, co teraz chcę Ci przekazać. Bardzo często diagnozy stawiane przez biegłych nie potwierdzają się. W każdej, podkreślam, w każdej sprawie, do której przygotowywałam zarzuty, zostało wydane postanowienie o ponownym przeprowadzeniu badania przez zespół innych biegłych. Ponadto inni biegli w drugiej opinii nie podtrzymali diagnozy zaburzenia osobowości/psychicznego. 

Po drugie, choć już pisałam o tym powyżej, złóż merytoryczne zarzuty do opinii. Wejdź, przez przygotowane zarzuty, w rzeczową polemikę z biegłymi. 

Po trzecie, zawnioskuj o powtórzenie badania, które przeprowadzi inny zespół biegłych sądowych.

Chciałabym zwrócić Waszą uwagę także na możliwość sporządzenia pytań do biegłych OZSS oraz psychologów sądowych. To one zwracają uwagę biegłych na najważniejsze kwestie do uregulowania. Przygotuj pytania do biegłych, by jak najdokładniej poznali Twoją sytuację rodzinną. 

📒 Przygotowałam e-book ze zbiorem ponad 190 pytań podzielonych na 18 kategorii, które możesz wykorzystać w swoim wniosku. W pakiecie znajduje się również wzór wniosku do sądu o badanie i rozszerzenie tezy dowodowej: 

Kluczowe pytania do badania OZSS i biegłych psychologów

 

4. Zarzuty do diagnozy zaburzenia osobowości

W tej części artykułu odniosę się bezpośrednio do mojego doświadczenia. Opinie, do których przygotowywałam zarzuty, najczęściej związane były z:

➀ procesem diagnostycznym – opisany przebieg badania z punktu widzenia metodologicznego nie dawał podstaw do wydania diagnozy zaburzenia osobowości/ psychicznego,

➁ zastosowanymi narzędziami badawczymi – użyte narzędzia badawcze i metody badawcze nie dawały podstaw do wydania diagnozy zaburzenia osobowości/ psychicznego,

➂ identyfikacją objawów – opisane i przedstawione przez biegłych objawy, które miały świadczyć o zaburzeniu, były nieadekwatnie klasyfikowane i tym samym nie mogły stanowić podstawy do  wydania przez biegłych OZSS diagnozy zaburzenia psychicznego, zaburzenia osobowości,

➃ nie zostały spełnione obiektywne kryteria diagnostyczne stworzone dla konkretnego zaburzenia.

Przygotowanie zarzutów do biegłych polega przede wszystkim na przedstawieniu merytorycznie sądowi, dlaczego wydana opinia nie może zostać uwzględniona. Wymaga również argumentów, które świadczyć będą o tym, że niezbędne jest dla uzyskania rzetelnych informacji do sprawy powtórzenie badania przez innych biegłych sądowych.

Podsumowując:

➀ konieczne jest wskazanie, w którym miejscu i dlaczego opinia nie spełnia standardów diagnostycznych, merytorycznych i metodologicznych,

➁ rozpocznij merytoryczną polemikę z biegłymi, bo tylko w ten sposób możesz wykazać, że doszło do uchybień,

➂ zawnioskuj o powtórzenie badanie przez innych biegłych, podpierając się treścią przygotowaną według powyższych zasad,

➃ opinia biegłych nie jest wyrokiem sądu i nie uprawnia nikogo do drugiego rodzica do wstrzymywania kontaktów z Tobą.

Moje pozostałe wybrane publikacje dotyczące opinii wydanych przez OZSS i zarzutów w sprawach o rozwód, ustalenie kontaktów i władzę rodzicielską:

➡  Nieskuteczne zarzuty do opinii biegłych

Podważenie opinii OZSS na przykładzie

_______________________________________

Jeśli potrzebujesz konsultacji w sprawie opinii lub przygotowania do niej zastrzeżeń, skontaktuj się ze mną:

✉:  biuro@centrumsprawrozwodowych.pl

☎:  +48 724 271 288

 

Pozdrawiam

Magdalena Bajsarowicz

Prawnik & Psycholog sądowy