Ponowne badanie OZSS – kiedy?

W przepisach prawa ani w regulacjach dla psychologów sądowych nie ma ustalonego limitu tego, ile razy może być przeprowadzone badanie OZSS lub badanie przez biegłego psychologa. W swojej praktyce zawodowej analizowałam sprawy rodziców i dzieci, którzy uczestniczyli w badaniach trzykrotnie, a nawet czterokrotnie. Nie są to sytuacje powszechne, ale uprzedzam, że występują.

Ponowne badanie w OZSS wiąże się z dwoma sytuacjami:

  1. Badanie jest powtórzone w ramach tego samego postępowania najczęściej jako następstwo złożonych zastrzeżeń do opinii. W takich okolicznościach sąd nabiera wątpliwości, czy zasadne jest opieranie swoich wniosków na treści konkretnej opinii. W celu wyeliminowania sporu, kieruje rodziców i dziecko/dzieci na ponowne badanie,
  1. Badanie było prowadzone w poprzednich postępowaniach, a w związku z nowym postępowaniem, konieczne jest ponownie uzyskanie opinii od specjalistów. Głównie dlatego, że zmieniły się okoliczności i wnioski zawarte w powstałej opinii są już nieaktualne. 

Niezależnie od tego, jaka sytuacja będzie stanowić podstawę wydania postanowienia przez sąd kierującego na badanie, warto zadbać o zadanie dobrych pytań, które będą dostosowane do Twojej sytuacji.

📒 Gotowe pytania znajdziesz tutaj. Liczy się czas: im wcześniej złożysz wniosek z własnymi pytaniami, tym większa szansa na włącznie ich przez sąd do badania:

Kluczowe pytania do badania OZSS i biegłych psychologów

 

Jak rozmawiać z dzieckiem o badaniu OZSS

W związku z ponownym badaniem, często u rodziców, których konsultuję, pojawia się problem tego, co powiedzieli po poprzednim badaniu dzieciom. Niektórzy z nich mówią dziecku, że badanie będzie tylko raz lub nie pójdą więcej do ośrodka. Później okazuje się, że sąd wydał postanowienie o przeprowadzeniu badania. Jeśli ten problem dotyczy Ciebie i Twojego dziecka, wytłumacz mu, że zmienia się sytuacja i ponownie musicie wziąć udział w spotkaniu z psychologiem. Użyj sformułowań opisujących badanie, które są znajome i zrozumiałe dla Twojego dziecka.

📒 W poradniku ” Jak przygotować się do badania OZSS. Teoria. Praktyczne ćwiczenia” opisałam m.in. częste błędy dotyczące badania. Jest tam również punkt o tym jak przygotować dziecko do badania oraz jakie błędy są najczęściej popełniane podczas badania:

Jak przygotować się do badania OZSS. Teoria. Praktyczne ćwiczenia

Jak wygląda ponowne badanie w OZSS

Okoliczność ponownego badania nieznacznie modyfikuje rodzaj stosowanych narzędzi. Najczęściej różnica w odniesieniu do poprzedniego badania dotyczy kwestionariuszy. W większości nie stosuje się tych samych testów, które były częścią poprzedniego badania, niezależnie od tego, czy autorami poprzedniej opinii są te same osoby, które teraz będą wydawać opinię czy inne. Jeśli badanie przeprowadzą te same osoby, możesz zobaczyć różnicę w zadawanych pytaniach. Te podczas drugiego terminu w większości już nie dotyczą kwestii podstawowych np. dorastania dziecka, Waszego związku, rodzin pochodzenia. 

⏩ Dowiedz się czy możesz odmówić badania OZSS: Odmowa badania OZSS

Wniosek do sądu a ponowne badanie OZSS

Jeśli badanie ma być powtórzone, możesz złożyć wniosek do sądu, żeby było przeprowadzone przez:

  • innych specjalistów z tego samego OZSS, który wydał poprzednią opinię,
  • inny OZSS (w innym mieście lub z tego samego miasta, ale inny ośrodek),
  • biegłego psychologa.

Działanie procesowe każdego z rodziców determinowane jest przez treść powstałych już opinii.

Jeśli opinia jest dla Ciebie niekorzystna, możesz złożyć wniosek do sądu o wyłącznie tej opinii z akt sprawy przekazanymi psychologom przed badaniem. Pamiętaj, żeby wniosek uargumentować. Jednym z punktów może być okoliczność nieukierunkowywania psychologów lub faworyzowania jednego z rodziców.

Jeśli opinia jest korzystna i powstała w poprzednich postępowaniach, możesz dołączyć ją do akt sprawy. Jednocześnie warto zamieścić w piśmie procesowym konkretne cytaty korzystne dla Ciebie. Dodatkowo możesz wskazać z treści opinii opisy drugiego rodzica. Pamiętaj, żeby zawsze podawać źródło, szczególnie jeśli jest to opinia biegłego psychologa lub OZSS. 

Niezależnie od tego, czy poprzednia opinia była dla Ciebie pozytywna czy działała na Twoją niekorzyść, przygotuj się do badania. Pamiętaj o ważnych elementach badania takich jak analiza akt sprawy  informacje w nich zawarte, jasność przekazu, dobór dowodów) oraz wywiad. Zwróć uwagę na sposób udzielania odpowiedzi i argumentowaniu swojego stanowiska – to naprawdę ważne.  O tych i innych kwestiach związanych z badaniem, piszę w swoim opracowaniu. Zawiera ono także ćwiczenia, które pomogą Ci budować dobre wypowiedzi i odpowiednie argumenty.

Jak przygotować się do badania OZSS. Teoria. Praktyczne ćwiczenia

_______________________________________

Jeśli potrzebujesz konsultacji w sprawie opinii lub przygotowania do niej zastrzeżeń, skontaktuj się ze mną:

✉:  biuro@centrumsprawrozwodowych.pl

☎:  +48 724 271 288

 

Pozdrawiam

Magdalena Bajsarowicz

Prawnik & Psycholog sądowy