Odmowa badania w OZSS – podczas konsultacji, które prowadzę, często pytacie o to, czy można odmówić badania w OZSS. Dlatego dziś odpowiadam na Wasze wątpliwości i wskazuję  skutki prawne odmowy badania. 

Czy badanie OZSS jest obowiązkowe

Sąd kieruje na badanie, jeśli zachodzi konieczność zbadania kompetencji wychowawczych stron np. przy sporze co do sposobu uregulowania kontaktów. Każda ze stron ma prawo do udziału w badaniu, nie jest to jednak obowiązek. 

Trzeba jednak pamiętać o tym, iż badanie OZSS ma na celu pomóc nam w uregulowaniu trudnej sytuacji rodzinnej, więc warto nie nastawiać się negatywnie do tego badania już na starcie.

Do badania możesz się przygotować dużo wcześniej, dlatego odsyłam Cię do mojego e-booka: 

📑  „Jak przygotować się do badania OZSS. Teoria. Praktyczne ćwiczenia”: 

Jak przygotować się do badania OZSS. Teoria. Praktyczne ćwiczenia

 

⏩ Więcej o samym OZSS możesz przeczytać tutaj: 10 istotnych informacji o OZSS

Czy możesz odmówić badania OZSS

Odmowa udziału badania w OZSS jest możliwa. Sąd nie może zmusić Cię do uczestnictwa w badaniu prowadzonym przez OZSS lub biegłego psychologa. Nie ma żadnej podstawy prawnej, aby np. Doprowadzić Cię tam przymusowo lub ukarać grzywną za niestawiennictwo. 

Musisz mieć jednak świadomość, że może to dla Ciebie spowodować niekorzystne skutki prawne. 

Historia Klientki:

Przygotowując ten wpis, otrzymałam dzisiaj wiadomość od osoby, która bała się iść na badanie OZSS. Poradziłam jej skorzystanie z mojego poradnika.  Klientka przeczytała poradnik, dzięki czemu wiedziała jak wygląda badanie i na co musi się przygotować. Dostałam od niej taka wiadomość:

Skutki odmowy udziału  w badaniu 

W sytuacji, kiedy strona nie stawiła się na badanie, zespół specjalistów wyda swoją opinię tylko na podstawie akt sprawy. Istnieje ryzyko, że w takim przypadku, przez brak bezpośredniej rozmowy z Tobą i obserwacji relacji między Tobą a dzieckiem oraz Tobą i drugim rodzicem, opinia ta będzie niekorzystna. Z uwagi na brak Twojej woli co do udziału w badaniu, będziesz mogła/mógł wnosić zarzuty wyłącznie do wniosków opinii, które zostały sporządzone na podstawie akt sprawy. Nie będziesz mogła/mógł powołać się np. na brak obserwacji Twojej relacji z dzieckiem, ponieważ podjęłaś/podjąłeś decyzję o tym, że nie będziesz brać udziału w badaniu. 

Historia Klientki: 

Zgłosiła się do mnie Klientka, której opinia została wydana bez jej obecności na badaniu. Wnioski były dla niej niekorzystne. Możliwość polemiki była mocno ograniczona, bo można było podnieść tylko to, co znalazło się w aktach sprawy. Ograniczyło to przygotowanie merytorycznych zarzutów psychologicznych, które mogły skupić się na samym przeprowadzeniu badania. 

Ponadto sąd na podstawie art. 233 KPC sąd oceni charakter odmowy udziału w badaniu. Oznacza to, że sąd może uznać za wiarygodną opinię OZSS lub biegłych, pominąć zgłaszane przez Ciebie zarzuty i wydać orzeczenie na podstawie wniosków z niej wynikających. 

_______________________________________

Jeśli potrzebujesz konsultacji w sprawie opinii lub przygotowania do niej zastrzeżeń, skontaktuj się ze mną:

✉:  biuro@centrumsprawrozwodowych.pl

☎:  +48 724 271 288

 

Pozdrawiam

Magdalena Bajsarowicz

Prawnik & Psycholog sądowy