Podczas konsultacji, które prowadzę, często pytacie o to, czy można odmówić badania w OZSS. Dlatego dziś odpowiadam na Wasze wątpliwości i wskazuję  skutki prawne odmowy badania. 

Czy badanie OZSS jest obowiązkowe

Sąd kieruje na badanie, jeśli zachodzi konieczność zbadania kompetencji wychowawczych stron np. przy sporze co do sposobu uregulowania kontaktów. Każda ze stron ma prawo do udziału w badaniu, nie jest to jednak obowiązek. 

Trzeba jednak pamiętać o tym, iż badanie OZSS ma na celu pomóc nam w uregulowaniu trudnej sytuacji rodzinnej, więc warto nie nastawiać się negatywnie do tego badania już na starcie. 

 

Do badania możesz się przygotować dużo wcześniej, dlatego odsyłam Cię do mojego e-booka: 

📑  “Jak przygotować się do badania OZSS. Teoria. Praktyczne ćwiczenia”: 

Jak przygotować się do badania OZSS. Teoria. Praktyczne ćwiczenia

 

📑 Czy wiesz, że możesz również złożyć wniosek do sądu z pytaniami do biegłych? Przygotowanie do badania to również przygotowanie dobrych pytań do biegłych, które przedstawią Twoją sytuację rodzinną. Skorzystaj z ponad 190 pytań, które przygotowałam:

Kluczowe pytania do badania OZSS i biegłych psychologów

 

Czy możesz odmówić badania OZSS

Odmowa udziału badania w OZSS jest możliwa. Sąd nie może zmusić Cię do uczestnictwa w badaniu prowadzonym przez OZSS lub biegłego psychologa. Nie ma żadnej podstawy prawnej, aby np. Doprowadzić Cię tam przymusowo lub ukarać grzywną za niestawiennictwo. 

Musisz mieć jednak świadomość, że może to dla Ciebie spowodować niekorzystne skutki prawne. 

Skutki odmowy udziału  w badaniu 

W sytuacji, kiedy strona nie stawiła się na badanie, zespół specjalistów wyda swoją opinię tylko na podstawie akt sprawy. Istnieje ryzyko, że w takim przypadku, przez brak bezpośredniej rozmowy z Tobą i obserwacji relacji między Tobą a dzieckiem oraz Tobą i drugim rodzicem, opinia ta będzie niekorzystna. Z uwagi na brak Twojej woli co do udziału w badaniu, będziesz mogła/mógł wnosić zarzuty wyłącznie do wniosków opinii, które zostały sporządzone na podstawie akt sprawy. Nie będziesz mogła/mógł powołać się np. na brak obserwacji Twojej relacji z dzieckiem, ponieważ podjęłaś/podjąłeś decyzję o tym, że nie będziesz brać udziału w badaniu. 

Ponadto sąd na podstawie art. 233 KPC sąd oceni charakter odmowy udziału w badaniu. Oznacza to, że sąd może uznać za wiarygodną opinię OZSS lub biegłych, pominąć zgłaszane przez Ciebie zarzuty i wydać orzeczenie na podstawie wniosków z niej wynikających. 

_______________________________________

Jeśli potrzebujesz konsultacji w sprawie opinii lub przygotowania do niej zastrzeżeń, skontaktuj się ze mną:

✉:  biuro@centrumsprawrozwodowych.pl

☎:  +48 724 271 288

 

Pozdrawiam

Magdalena Bajsarowicz

Prawnik & Psycholog sądowy