Wpis ten powstaje w rzeczywistości COVID – 19. Natomiast podstawy i przesłanki uzyskania świadczenia są niezmienne, stąd jego uniwersalność.

Jeśli wolisz oglądać, nagrałam film na ten temat – alimenty z funduszu alimentacyjnego.

 

Podstawy uzyskania świadczenia:

 

■ akt notarialny określający zobowiązanie alimentacyjne

■ wyrok sądu rejonowego orzekający alimenty

■ wyrok sądu okręgowego, który w wyroku rozwodowych reguluje kwestię alimentów.

Mając którykolwiek z tych dokumentów, należy uzyskać w sądzie klauzulę wykonalności.

 

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności należy złożyć w przypadku:

 

■ aktu notarialnego-  należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka, któremu przysługują alimenty

■ wyroku sądu rejonowego – w sądzie rejonowym, który wydał wyrok

■ wyroku rozwodowego –  w sądzie okręgowym wydającym wyrok.

 

Kryterium dochodowe

 

Aby starać się o świadczenie, należy spełnić również kryterium dochodowe – do 30 września 2020 roku wynosi ono 800 złotych. Oznacza to, że dochód w przeliczeniu na członka rodziny nie może przekroczyć 800 złotych.

 

Bezskuteczność egzekucji

 

Kolejnym warunkiem uzyskania świadczenia jest przeprowadzenie egzekucji, która będzie bezskuteczna. Oznacza to, że w terminie ostatnich dwóch miesięcy komornik nie wyegzekwował wszystkich zaległości oraz nie zostały uregulowane alimenty bieżące.

 

Wysokość alimentów

 

Jeśli alimenty zostały ustalone na kwotę poniżej 500 złotych, wówczas świadczenie z funduszu w całości pokrywać będzie alimenty. Jeśli ustalone alimenty będą w kwocie wyższej niż 500 złotych, świadczenie będzie wypłacone w kwocie 500 złotych.

 

Złożenie wniosku

 

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111

Wniosek składa się we właściwym dla miejsca zamieszkania Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub analogicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

 

▶ Zapraszam Cię na moją stronę na Facebooku:  https://www.facebook.com/bajsarowiczmagdalena/

▶ Więcej zagadnień znajdziesz na moim kanale YouTube: https://www.youtube.com/c/MagdalenaBajsarowicz

 

Pozdrawiam,

Magdalena Bajsarowicz

Prawnik Psycholog Praktyk