Rozwód to niezwykle traumatyczne wydarzenie dla dziecka. Może objawiać się u niego zagubieniem, smutkiem a nawet złością i poczuciem winy. Warto więc zaplanować działania, które zapewnią dziecku poczucie bezpieczeństwa i stabilność, w tym trudnym dla niego okresie. NIe wiesz od czego zacząć? Sprawdź przygotowaną przeze mnie checklistę rodzica w rozwodzie. To kontrolna lista sprawdzająca,  z której dowiesz się o co musisz zadbać, by rozwód i rozstanie rodziców nie odbiło się negatywnie na zdrowiu i życiu Twojego dziecka.

1. Łożenie na dziecko

Ustalcie w jakim stopniu każdy z rodziców będzie finansować dziecko. Dotyczy to zarówno wysokości alimentów, jak i dodatkowych środków, np. kieszonkowego dla dziecka, zajęć pozaszkolnych, czy wyjazdów na wakacje.

2. Miejsce zamieszkania dziecka

Dziecko może mieszkać z Tobą, z byłym małżonkiem/byłą małżonką lub może mieszkać na zmianę raz u Ciebie, raz u drugiego rodzica (opieka naprzemienna). Postanówcie, jakie rozwiązanie preferujecie.

3. Kontakty z dzieckiem

Trzeba zaplanować kto i jak często będzie kontaktował się z dzieckiem. Dotyczy to byłego małżonka/byłej małżonki oraz rodzin z obu stron a także nowych partnerów rodziców. Warto również zapytać o to dziecko, z kim chciałoby się spotykać.

4. Miejsce odwiedzin

Warto ustalić w jakim miejscu będzie spotykać się dziecko z rodzicem, z którym już nie mieszka. Czy u niego w domu? A może w innym ustalonym wcześniej miejscu?

5. Sposób odwoływania/przekładania spotkań

O zmianie planów może poinformować dziecko zarówno rodzic, z którym miało odbyć się spotkanie, jak i ten, z którym mieszka dziecko. Zastanówcie się kto będzie informować o tym dziecko. Można też zaproponować dziecku wynagrodzenie tego przy kolejnym spotkaniu.

6. Opieka doraźna

Ustalcie, kto będzie mógł zająć się dzieckiem, gdy nie będziesz mieć na to czasu osobiście, np opiekunka, ktoś z rodziny, dziadkowie.

7. Edukacja

Powiadomcie nauczycieli, wychowawców i korepetytorów o Waszym rozstaniu. Udzielcie im wskazówek  z kim mają się kontaktować w sprawie dziecka. Taka informacja posłuży też dziecku, gdy będzie potrzebowało wsparcia. Ustalcie kto będzie chodzić na wywiadówki i na imprezy szkolne.

8. Zainteresowania

Warto ustalić w jakich pozaszkolnych zajęciach będzie brać udział Wasze dziecko i w jakim stopniu będziecie w tym partycypować.

9. Wakacje, dni wolne i święta

Podzielcie pomiędzy siebie wszystkie dni wolne, święta oraz różne uroczystości. Uzgodnijcie ze sobą, z kim dziecko wtedy będzie (np. Urodziny, Boże Narodzenie, Wigilia, wakacje, śluby, chrzciny, komunie, dni wolne od szkoły itp.). Warto również wybrać akceptowalne dla obu stron formy wypoczynku np.kolonie, obozy, wczasy krajowe lub zagraniczne, wypady do dziadków. Ustalcie w jakim stopniu będziecie partycypować w wyjazdach dziecka lub opiece nad nim w tym czasie. Co do urodzin dziecka – może obchodzić je podwójnie, raz z jednym a raz z drugim rodzicem.

10. Religia

Dobrze jest postanowić, w jakiej wierze i kulturze będzie dziecko wychowywane. Czy dziecko będzie chodzić na religię i do kościoła oraz z kim?

11. Dokumenty dziecka

Ustalcie, kto będzie trzymał u siebie dokumenty dziecka, np. świadectwa szkolne, dyplomy, paszport, legitymację szkolną, wyniki badań lekarskich.

12. Opieka zdrowotna

Uzgodnijcie między sobą, kto i za co odpowiada jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną dziecka, jego szczepienia, wizyty lekarskie, terapie, diety, rehabilitację i inne potrzeby zdrowotne. Postanówcie zakres wzajemnej partycypacji w kosztach leczenia oraz informowania o stanie zdrowia dziecka.

13. Komunikacja z dzieckiem

Dla utrzymywania stałego kontaktu z dzieckiem, warto wyposażyć je w telefon i podzielić koszty jego zakupu oraz abonamentu lub doładowania karty pomiędzy rodziców.

14. Media społecznościowe

Zastanowienie się nad tym, czy dziecko może mieć dostęp do mediów społecznościowych, oraz kto będzie kontrolował do nich dostęp dziecku.

Inne porady z zakresu, jak przeprowadzić dziecko przez rozwód i rozstanie rodziców bez szkody dla dziecka, uzyskasz zapisując się na mój autorski kurs online „rozwód a dzieci”.

pastedGraphic.png

Magdalena Bajsarowicz

Prawnik & Psycholog sądowy