Podczas każdej rozprawy rozwodowej strony przedstawiają swoje stanowisko i swoje żądania. Szczególnie podczas rozwodu z orzeczeniem o winie dobrze jest mieć kogoś, kto poprze nasze stanowisko, przedstawi wiarygodne dowody w konkretnej kwestii. W dzisiejszym wpisie powiem więcej o świadku na rozprawie rozwodowym i co zrobić, kiedy świadek kłamie na rozprawie rozwodowej.

Kto może być świadkiem na rozprawie rozwodowej

Świadek to osoba, która posiada wiedzę na temat tego, czego dotyczy sprawa. Może mieć wiedzę bezpośrednią np. była przy kłótni stron, czyli męża i żony lub pośredni – z Twoich opowieści wie, jak układało Ci się w związku.

Świadkiem może być każdy, ale nie każdy musi zeznawać przed sądem. Osoby najbliższe np. małżonkowie, dzieci, rodzice mają prawo odmowy zeznań. 

Każdy świadek jednak może odmówić udzielenia odpowiedzi na konkretne pytania w sytuacji, gdyby odpowiedź ta naraziła jego lub jego bliskich na odpowiedzialność karną. 

Krąg świadków w danej sprawie ustalają same strony procesu, bo to one decydują kto posiada wiedzę na poparcie ich stanowiska. Oprócz najbliższej rodziny, świadkami w sprawie rozwodowej mogą być: przyjaciele, sąsiedzi, współpracownicy. 

📑 O tym, jak ważne są zeznania świadków, przeczytasz we wpisie dotyczącym tego, jak poradzić sobie z narcyzem w sądzie: https://magdalenabajsarowicz.pl/rozwod-prawo-i-psychologia/pokonaj-narcyza-w-sadzie/

Wezwanie świadka na rozprawę rozwodową

Sąd wzywając świadka, wskazuje dokładnie termin i miejsce, w jakim odbędzie się jego przesłuchanie. Kolejność przesłuchania ustala sąd prowadzący postępowanie. W sytuacjach wyjątkowych można zawnioskować, aby być przesłuchiwanym w pierwszej kolejności. Sytuacje te to np. konieczność odbycia wizyty lekarskiej, której nie można przełożyć, konieczność pilnego wyjazdu. Wniosku tego nie trzeba popierać dowodami. Składa się go ustnie podczas rozprawy.

Przed przystąpieniem do zeznań od świadka odbiera się przyrzeczenie. Świadek, w obecności stron oraz sądu przyrzeka, że będzie mówił prawdę, niczego nie ukrywając. Treść przyrzeczenia znajdziemy w art. 268 KPC. 

Rozwód a badanie OZSS

Jeśli macie dzieci, nie możecie dojść do porozumienia w istotnych dla dziecka sprawach, możecie zostać skierowani na badanie OZSS. Warto wiedzieć co można zrobić, aby zwrócić uwagę biegłych na najważniejsze aspekty w Twojej sprawie. Masz prawo do tego, aby we wniosku zadać biegłym pytania. W ten sposób masz wpływ na to, czy biegli ustosunkują się do zadanych pytań i poruszą te najważniejsze kwestie. Skorzystaj z e-booka, który przygotowałam, zawierającego ponad 190 gotowych pytań, które możesz wykorzystać we wniosku.

Kluczowe pytania do badania OZSS i biegłych psychologów

Druga kwestia to wiedza odnośnie tego, czego można spodziewać się podczas badania OZSS. Jeśli nie chcecie zostać zaskoczeni pytaniami biegłych, przygotujcie się do badania wcześniej.

📑 O tym, jak przygotować się dobrze do badania w OZSS, możesz przeczytać w moim e-booku. Usystematyzujesz informacje, dowiesz się tego, na co zwracają uwagę biegli OZSS podczas badania i czego powinno się unikać podczas badań.

Jak przygotować się do badania OZSS. Teoria. Praktyczne ćwiczenia

Kiedy świadek kłamie

Należy uważnie słuchać wypowiedzi każdego świadka, aby zauważyć ewentualnie nieścisłości lub kłamstwa. W takiej sytuacji, kiedy świadek kłamie i zakończy swoje zeznania, w drodze zadawanych mu przez nas pytań, możemy wskazać to, że mija się z prawdą. Również pełnomocnik ma taką możliwość, należy jednak zasygnalizować mu wcześniej to, które wypowiedzi świadka są niezgodne z prawdą. 

Co zrobić, kiedy świadek kłamie

Kiedy świadek kłamie na rozprawie rozwodowej, poprzez pytania skierowane do niego, możemy jasno wskazać, w którym momencie jego wypowiedzi nie są prawdą. Pytania te sygnalizują także sądowi, że odpowiedzi świadka zawierają nieścisłości, co w konsekwencji może wpłynąć na ocenę wiarygodności jego zeznań. 

Często świadkowie, kiedy zostały zauważone ich kłamstwa, odpowiadają „nie wiem, nie pamiętam”. W tej sytuacji to sąd oceni ich wiarygodność. Dlatego też tak ważne jest to, aby od razu zauważać i odnosić się do usłyszanych kłamstw świadka. 

Odpowiedzialność świadka

Należy pamiętać również, iż niezależnie od oceny zeznań przez sąd, za składanie fałszywych zeznań, grozi świadkowi odpowiedzialność karna.

______________________________________

Jeśli chcesz skonsultować swoją sprawę, zapraszam do mojej kancelarii prawno – psychologicznej Centrum Spraw Rozwodowych. Łączymy tutaj praktykę sądową z wiedzą i rozwiązaniami psychologicznymi.

𝗞𝗼𝗻𝘁𝗮𝗸𝘁: 

✉:  biuro@centrumsprawrozwodowych.pl

☎:  +48 724 271 288

Pozdrawiam

Magdalena Bajsarowicz

Prawnik & Psycholog sądowy