Dokumenty na badanie OZSS to nie tylko akta sprawy. Każde badanie OZSS opiera się na zapoznaniu się z aktami sprawy oraz dokumentami związanymi z dzieckiem. Aby dobrze się do tego przygotować, nie zapomnij też o wcześniejszym przygotowaniu zestawu dokumentów, który dotyczy rozwoju, edukacji i zdrowia dziecka.

Przygotowanie do badania OZSS

Przyniesienie dokumentów na badanie OZSS to tylko jedna z rzeczy, które możesz zrobić, aby pokazać w jaki sposób dbasz o dobro dziecka.  Równie ważną kwestią jest rozmowa ze specjalistami i zaprezentowanie swojego stanowiska.

⏩ Przeczytaj więcej o tym, ile trwa badanie OZSS: Ile trwa badanie OZSS

📑 Wiesz, jakie dokumenty możesz przynieść na badanie OZSS?  Dowiedz się które dokumenty dotyczące dziecka możesz pokazać podczas badania OZSS i jak je przygotować.

E-book „Jak przygotować się do badania OZSS. Teoria. Praktyczne ćwiczenia”: 

Jak przygotować się do badania OZSS. Teoria. Praktyczne ćwiczenia

 

Podczas konsultacji bardzo często pytacie o to, czy na badanie możecie zabrać ze sobą prace stworzone przez dzieci. Są to np. rysunki, inne prace plastyczne, laurki czy fotografie rodzinne. Stoję na stanowisku, że takich dokumentów nie należy pokazywać podczas badania OZSS. Nie są to dokumenty dotyczące zdrowia, edukacji i rozwoju dziecka i nie wniosą do badania nic nowego. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że kilkukrotnie spotkałam się z tym, że biegli zignorowali dostarczone materiały, a nawet zwrócili uwagi na to, że materiały te są niepotrzebne. Warto zatem trzymać się kierunku wyznaczonego przez sąd i standardy opiniowania.

Dokumenty na badanie OZSS mogą zostać dołączone do akt tylko po wydaniu zgody przez sąd. Warto zatem przygotować zestaw pytań do biegłych, które ukierunkują ich na konkretne aspekty Twojej sytuacji. Wówczas sąd może wyrazić zgodę także na dołączenie stosownych dokumentów.

Pytania do specjalistów OZSS

📑 Przygotowanie do badania to również przygotowanie dobrych pytań do biegłych, które przedstawią Twoją sytuację rodzinną. Skorzystaj z ponad 190 pytań, które przygotowałam:

Kluczowe pytania do badania OZSS i biegłych psychologów

Dokumenty na badanie OZSS

Do tych dokumentów zaliczają się:

① Książeczka zdrowia dziecka,

② Dokumentacja medyczna (jeśli dziecko leczyło się u specjalisty),

③ Karty informacyjne (jeśli dziecko przebywało w szpitalu),

④ Opinie i orzeczenia uzyskane z poradni psychologicznych, pedagogicznych, 

⑤ Opinie z placówki, do której uczęszcza dziecko (żłobek, przedszkole, szkoła),

⑥ Dokumenty związane z edukacją dziecka (np. świadectwa szkolne).

Dokumentacja, która dotyczy zdrowia, rozwoju, edukacji dzieci, przekazana przez rodziców lub opiekunów w trakcie badania w OZSS, może być włączona do akt sprawy tylko po wyrażeniu pisemnej zgody osoby, która ją dostarcza. W przypadku wykorzystania tej dokumentacji w opinii, trzeba wskazać źródło jej pochodzenia. Z kolei inne materiały, które zostały przedłożone specjalistom czy biegłym, mogą być wykorzystane wyłącznie po włączeniu ich przez organ zlecający jako materiału dowodowego do akt sprawy.

_______________________________________

Jeśli potrzebujesz konsultacji w sprawie opinii lub przygotowania do niej zastrzeżeń, skontaktuj się ze mną:

✉:  biuro@centrumsprawrozwodowych.pl

☎:  +48 724 271 288

 

Pozdrawiam

Magdalena Bajsarowicz

Prawnik & Psycholog sądowy