Każde badanie OZSS opiera się na zapoznaniu się z aktami sprawy oraz dokumentami związanymi z dzieckiem. Aby dobrze się do tego przygotować, nie zapomnij też o wcześniejszym przygotowaniu zestawu dokumentów, którydotyczy rozwoju, edukacji i zdrowia dziecka.

 

📑 Wiesz, jakie dokumenty możesz przynieść na badanie OZSS?  Dowiedz się które dokumenty dotyczące dziecka możesz pokazać podczas badania OZSS i jak je przygotować.

E-book “Jak przygotować się do badania OZSS. Teoria. Praktyczne ćwiczenia”: 

Jak przygotować się do badania OZSS. Teoria. Praktyczne ćwiczenia

 

 

Podczas konsultacji bardzo często pytacie o to, czy na badanie możecie zabrać ze sobą rysunki wykonane przez dzieci, inne prace plastyczne, laurki czy fotografie rodzinne. Stoję na stanowisku, że takich dokumentów nie należy pokazywać podczas badania OZSS. Nie są to dokumenty dotyczące zdrowia, edukacji i rozwoju dziecka i nie wniosą do badania nic nowego. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że kilkukrotnie spotkałam się z tym, że biegli zignorowali dostarczone materiały, a nawet zwrócili uwagi na to, że materiały te są niepotrzebne. Warto zatem trzymać się kierunku wyznaczonego przez sąd i standardy opiniowania.

 

Inne dokumenty, które chcesz włączyć do sprawy, mogą zostać dołączone do akt tylko po wydaniu zgody przez sąd. Warto zatem przygotować zestaw pytań do biegłych, które ukierunkują ich na konkretne aspekty Twojej sytuacji. Wówczas sąd może wyrazić zgodę także na dołączenie stosownych dokumentów.

📑 Przygotowanie do badania to również przygotowanie dobrych pytań do biegłych, które przedstawią Twoją sytuację rodzinną. Skorzystaj z ponad 190 pytań, które przygotowałam:

Kluczowe pytania do badania OZSS i biegłych psychologów

Chcę też zwrócić Waszą uwagę na to, że dokumenty dotyczące dziecka (jego edukacji, zdrowia i rozwoju) będą dołączone do akt jedynie wtedy, kiedy wyrazisz na to zgodę. Bez Twojej pisemnej zgody nie będzie możliwe włączenie tych dokumentów.

_______________________________________

Jeśli potrzebujesz konsultacji w sprawie opinii lub przygotowania do niej zastrzeżeń, skontaktuj się ze mną:

✉:  biuro@centrumsprawrozwodowych.pl

☎:  +48 724 271 288

 

Pozdrawiam

Magdalena Bajsarowicz

Prawnik & Psycholog sądowy