Jakie są powody ograniczenia władzy rodzicielskiej? Jak zadbać o dobro dziecka?

Zapraszam do odwiedzenia kanału na YouTube poświęconego tematyce rozwodowej: link

Zgodnie z obietnicą daną w filmie o władzy rodzicielskiej link:

zamieszczam wpis z którego dowiesz się, jakie zachowania rodzica mogą być powodem ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Ogranicza się władzę rodzicielską z powodu jej niewłaściwego wykonywania. Jedynym kryterium, ograniczenia władzy rodzicielskiej jest zagrożenie dobra dziecka.

Tylko co to znaczy konkretnie?

Dobro dziecka może być zagrożone w wielu sytuacjach przedstawię natomiast powody, które zobrazują Ci o jakie kategorie zachowań chodzi:

  • zajmowanie się dzieckiem pod wpływem alkoholu, narkotyków czy substancji psychoaktywnych
  • udostępnianie dziecku alkoholu, narkotyków substancji psychoaktywnych
  •  inne nałogi uniemożliwiających dopowiedzianą opiekę nad dzieckiem np. uzależnienie od hazardu, gier komputerowych
  • dopuszczanie do zaniedbywania obowiązku szkolnego
  • stosowanie przemocy fizycznej
  • stosowanie przemocy psychicznej
  • brak chęci utrzymywania realnych kontaktów rodzica z dzieckiem
  • demoralizujące zachowanie rodzica, niezgodne z normami społecznymi

Sąd każdorazowo bada sytuację i na podstawie oceny wydaje wyrok o ograniczeniu władzy rodzicielskiej.

Pamiętaj, że ograniczenie władzy rodzicielskiej pozwala na decydowanie o sprawach dziecka w zakresie w którym wskazał sąd. Pozostawienie możliwości  współdecydowania z drugim rodzicem np. o edukacji dziecka czy leczeniu. Przeczytaj również jak zwiększyć alimenty – link.

Pozdrawiam,
Magdalena Bajsarowicz
Prawnik Psycholog Praktyk we Wrocławiu