Osoba, która chce się rozwieść musi złożyć w sądzie pozew o rozwód, czyli dokument, w którym żąda rozwodu. Jeśli strona domaga się alimentów, to wówczas do pozwu należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach. Zaświadczenie o zarobkach będzie również konieczne przy składaniu pozwu o podwyższenie lub obniżenie alimentów. 

W Kancelarii Centrum Spraw Rozwodowych codziennie zajmujemy się kwestiami związanymi z rozwodem oraz alimentami, dlatego też dzisiejsza publikacja dotyczy zaświadczenia o zarobkach i tego, z jakich elementów powinno się ono składać. 

 

Co powinno znaleźć się w zaświadczeniu o zarobkach? 

Kiedy strony pracują na etacie, należy przedstawić zaświadczenie o zarobkach z ostatnich trzech miesięcy. W praktyce przedstawia się zarobki zarówno w kwocie netto, jak i brutto. W tym miejscu warto przedstawić jeszcze jedną możliwość – co zrobić, kiedy jedna ze stron pracowała krócej niż trzy miesiące? Wówczas w zaświadczeniu o zarobkach należy przedstawić zarobki z przepracowanego okresu. Można również wskazać co robiło się wcześniej i jak przedstawiały się kwestie finansowe w poprzednich miesiącach. 

 

Zaświadczenie o zarobkach a prowadzenie działalności gospodarczej

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez minumum 12 miesięcy, można przedstawić dokument PIT za poprzedni rok,  Jeśli jednak działalność gospodarcza jest prowadzona krócej niż rok, wówczas należy przedstawić dokumenty księgowe za okres prowadzenia działalności np. książkę przychodów i rozchodów lub inne dokumenty, które wskazują na wysokość dochodu.

 

Zaświadczenie o zarobkach a bycie osobą bezrobotną

Jeśli strona jest osobą bezrobotną, należy przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Pracy. 

 

Zaświadczenie o zarobkach a renta i emerytura 

W sytuacji, kiedy strona jest rencistą bądź emerytem, wówczas należy przedłożyć zaświadczenie z organu, który wydał decyzję o przyznaniu renty czy też emerytury. 

 

Z praktyki Kancelarii Centrum Spraw Rozwodowych

Dość często spotykamy się z ukrywaniem dochodów przez drugą stronę. W praktyce naszej Kancelarii zdarzały się właśnie takie przypadki. Jeśli nie ma dokumentów formalnych wedle których strona osiągałaby dochody, a Klient znajdzie podpisane umowy, które nie były nigdzie zgłaszane, dotrze do korespondencji mailowej, z której wynika, że strona jednak osiąga dochody, wówczas na tej podstawie można przedstawić dochody osiągane przez drugą stronę. Posiadając taką wiedzę czy dysponując innymi dokumentami, stanowiącymi materiał dowodowy, można zawnioskować do sądu o to, aby sąd zobowiązał drugą stronę do przedstawienia uzyskiwanych dochodów za okres dłuższy aniżeli 3 miesiące i standardowe zaświadczenie o zarobkach.

 

Jeżeli szukasz wyspecjalizowanej kancelarii rozwodowej w zakresie:

  • pozwów rozwodowych,
  • mediacji rozwodowych,
  • władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem i opieki naprzemiennej,
  • alimentów,
  • podziału majątku,
  • zarzutów do opinii OZSS.

Napisz: biuro@centrumsprawrozwodowych.pl

Zadzwoń: 724 271 288

 

Pozdrawiamy serdecznie

Zespół Kancelarii Centrum Spraw Rozwodowych