Rzadko zdarza się, by rozwód czy rozstanie było pokojowe. Wiele par po rozwodzie nie potrafi współpracować ze sobą np. w istotnych sprawach dziecka. Nie wszyscy też potrafią pogodzić się z rozstaniem, nie wiedzą od czego zacząć porządkowanie spraw. Gdy prawo nie wystarcza, z pomocą przychodzi psychologia i konsultacje prawno-psychologiczne.

Konsultacje rozwodowe z psychologiem i radcą prawnym/adwokatem

Kancelaria Centrum Spraw Rozwodowych prowadzi konsultacje dla rozstających się osób. Konsultacje prawno-psychologiczne w Kancelarii są połączeniem konsultacji z radcą prawnym oraz psychologiem sądowym, co daje możliwość zadbania zarówno o aspekt prawny, jak i emocjonalny Klientów i ich dzieci.
Konsultacja prawno-psychologiczna nie jest terapią dla par, lecz konsultacją dla osób rozstających się. Z takich konsultacji korzystają przede wszystkim osoby rozstające się, które posiadają dzieci, a także osoby, które nie wiedzą jak rozstać się z narcyzem, jak rozstać się z osobą z borderline itd.

Podczas konsultacji prawno-psychologicznych omawiany jest aspekt prawny, a także psychologiczny, który dotyczy np. przygotowania dziecka do rozmowy o rozstaniu rodziców, wyjaśnieniu dziecku, co znaczy rozwód, wypracowaniu kompromisu, który uwzględnia dobro i potrzeby dziecka.  

 

Psycholog rozwodowy a kontakty z dzieckiem

W dzisiejszej publikacji przedstawiamy przeprowadzoną konsultację z jednym z naszych Klientów. Klient chciał, aby całkowicie zmienić dotychczas zajmowane stanowisko. U naszego Klienta trwało już postępowanie sądowe, jednak chciał ustalić kontakty z dzieckiem, które w jego opinii byłyby bardziej korzystne dla dobra dziecka. Jego stanowisko było również tożsame z opinią sporządzoną przez biegłych. 

Klient, choć zadbał o swój interes prawny, chciał wiedzieć jak z punktu psychologicznego rozwód wpływa na dziecko. Chciał również zasięgnąć porady odnośnie tego, jak zachować się w sytuacji, kiedy drugi rodzic ogranicza kontakty z dzieckiem. Z przeprowadzonej rozmowy z Klientem wynikało, iż jego rola w wychowaniu dziecka jest marginalizowana. Druga strona nie była skłonna być elastyczną, jeśli chodzi o sytuacje losowe związane ze zmianą ustalonych kontaktów. 

W zaistniałej sytuacji, która była inna od tej, kiedy zaczynało się postępowanie rozwodowe, Klient chciał zmienić całkowicie swoje stanowisko w sprawie. 

Z punktu prawnego oznaczało to odwrócenie jego sytuacji o 180 stopni. Opinia biegłych była spójna z jego wnioskiem, natomiast w obecnej sytuacji chciał zmienić stanowisko. W konsekwencji prowadziło to do tego, iż opinia ta nie byłaby już brana pod uwagę przez sąd. 

Można zmodyfikować swoje roszczenie na każdym etapie postępowania. Pod kątem psychologicznym odwołaliśmy się do konkretnych definicji kompetencji rodzicielskich i potrzeb dziecka. Uwzględniając tym samym psychologię rozwojową i etap, na którym znajduje się dziecko.  Odwołaliśmy się również do stylów wychowawczych każdego z rodziców. 

Jak widzicie, konsultacja rozwodowa z adwokatem może być połączona także z konsultacją psychologiczną. Choć nie jest to terapia, to działamy kompleksowo, dbając o Wasz interes prawny oraz dobro dziecka w trakcie rozstania rodziców. 

 

Zespół Kancelarii Centrum Spraw Rozwodowych

 

Publikacja nie stanowi porady prawnej i nie zastępuje konsultacji z adwokatem od rozwodów w Centrum Spraw Rozwodowych.