Decyzja o rozwodzie zawsze jest decyzją bardzo dobrze przemyślaną, więc strona ma dużo czasu na zgromadzenie potrzebnych dokumentów. 

Osoba, która chce rozwieść się ze współmałżonkiem musi złożyć we właściwym sądzie okręgowym odpowiednie dokumenty, tj. pozew rozwodowy. Bez tego dokumentu rozwód nie będzie możliwy. O tym, gdzie należy złożyć pozew o rozwód oraz z jakimi opłatami się to wiąże, pisaliśmy w poprzedniej publikacji: Gdzie złożyć pozew o rozwód i ile to kosztuje

 

Pozew i co dalej, czyli załączniki do pozwu rozwodowego

Najważniejszym dokumentem rozwodowym jest sam pozew. Najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie jego napisania adwokatowi rozwodowemu lub radcy prawnemu, który ma doświadczenie w sprawach rozwodowych. Dodatkowo do każdej sprawy podejdzie indywidualnie. Jeśli jednak pozew piszemy samodzielnie, wówczas warto wiedzieć, jakie dokumenty musimy do niego dołączyć, aby poprzeć swoje żądania. 

 

Do złożonego pozwu należy dołączyć załączniki. Przede wszystkim jest to oryginał odpisu aktu małżeństwa. O odpis należy zwrócić się do Urzędu Stanu Cywilnego. Jeśli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, do pozwu należy dołączyć też odpisy aktów urodzenia dzieci. 

 

Do pozwu należy załączyć dowód uiszczenia opłaty od pozwu o rozwód bądź oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym. Dokument ten jest wymagany, jeśli strona składa wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

 

Jeśli w pozwie rozwodowym strony zawierają również żądanie alimentów, dołączamy do niego także zaświadczenie o dochodach, deklarację podatkową oraz wykaz kosztów utrzymania. Mogą to być np. faktury, wykaz wydatków z konta bankowego, rachunki za media, umowa najmu, umowa kredytowa. Do pozwu można dołączyć również paragony, ale tylko w sytuacji, jeśli będą jasno powiązane z transakcjami widniejącymi na rachunku bankowym.

 

A co w sytuacji, kiedy rozwodzący się małżonkowie posiadają chore dzieci i strona chce wykazać ten aspekt przy ponoszonych wydatkach? Wówczas do pozwu rozwodowego należy dołączyć całą dokumentację medyczną potwierdzającą chorobę dziecka, recepty, faktury za zakup leków czy też usługi np. rehabilitację. 

 

Pozew z orzekaniem o winie – dowody

W pozwie rozwodowym z orzekaniem o winie istotne są również inne dokumenty, które stanowią dowód w sprawie. Mowa tutaj o takich dokumentach jak:

  • bilingi rozmów telefonicznych,
  • zdjęcia,
  • raporty detektywistyczne,
  • e-maile oraz wiadomości tekstowe SMS,
  • nagrania,
  • faktury i rachunki,
  • dokumentację medyczną (w przypadku stosowania przemocy np. obdukcję lekarską czy wyniki badań),
  • dokumenty, które poświadczają założenie tzw. Niebieskiej Karty.

 

Brakująca dokumentacja w pozwie o rozwód – braki formalne

Jeśli w pozwie brakuje wymaganych elementów np. nie wniesiono opłaty, strona nie załączyła odpisu aktu małżeństwa, wówczas sąd wzywa do uzupełnienia braków formalnych. Powód na uzupełnienie braków ma 7 dni. Jeśli termin ten zostanie przekroczony, wówczas sąd odrzuci pozew. Dokument ten nie wywoła żadnych skutków prawnych i strona będzie musiała wnieść pozew ponownie. 

 

Zespół Kancelarii Centrum Spraw Rozwodowych