W dzisiejszym wpisie przedstawimy najważniejsze informacje – jak napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie?

Pozew rozwodowy jest najważniejszym pismem w całym postępowaniu. Rozpoczyna cały proces rozwodowy, a ponadto w nim przedstawiasz swoje stanowisko. Oczywiście w toku trwania procesu stanowisko możesz zmienić. Jednak na tę chwilę jest aktualne, więc musisz wypowiedzieć się we wszystkich istotnych kwestiach i jasno wskazać to, jakie są Twoje oczekiwanie i żądania.

Warunki formalne pozwu rozwodowego

Pierwszym etapem przygotowania pozwu o rozwód jest spełnienie warunków wymaganych dla pism procesowych:

 • oznaczenie stron, czyli wskazanie swojego imienia i nazwiska, numeru PESEL, miejsca zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru telefonu,
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania drugiej strony,
 • konieczne jest odpowiednie zatytułowanie pisma: pozew o rozwód bez orzekania o winie – to ważne, nie jest to wniosek o rozwód.

Żądania w pozwie rozwodowym

Następnie sprecyzuj swoje żądania. Możesz wnosić o:

 • rozwiązanie małżeństwa stron bez orzekania o winie,
 • powierzenie władzy rodzicielskiej (komu?),
 • ustalenie miejsca zamieszkania ( z kim? gdzie?),
 • uregulowanie kontaktów (z kim? w jaki sposób?),
 • zasądzenia alimentów (od kogo? w jakiej wysokości?),
 • warto rozważyć, aby wraz z pozwem o rozwód złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów lub alimentów – zabezpieczenie to reguluje przez sąd kwestię spotkań z rodzicem lub alimentów na czas trwania postępowania. Powinno zostać rozstrzygnięte niezwłocznie po wpłynięciu wniosku,
 • z punktu widzenia formalnego konieczne jest również wskazanie, czy w trakcie rozwodu i po nim, masz zamiar korzystać z drugą stroną ze wspólnego mieszkania. Jeśli tak, sąd musi wskazać w jaki sposób będziecie korzystali z tej nieruchomości.

Uzasadnienie pozwu rozwodowego

Uzasadnij swoje stanowisko:

 • wskaż jak wyglądało Wasze małżeństwo oraz kiedy zostało zawarte,
 • jeśli macie dziecko/dzieci konieczne jest wskazanie ich dat urodzenia,
 • jakie są przyczyny rozwodu,
 • kiedy ustała więź duchowa, fizyczna i gospodarcza,
 • inne okoliczności, które argumentują m.in. sposób uregulowania władzy, kontaktów oraz wysokość alimentów.

Pozew rozwodowy nie musi być długi, ale ważne, żeby zawierał wszystkie powyższe elementy. Objętość pozwu zależy od konkretnej sprawy. Część Klientów Kancelarii po przedstawieniu zalet i wad każdego z rozwiązań, życzy sobie, aby nie rozpisywać zbytnio historii małżeństwa. Inni natomiast oczekują szczegółowych wskazań zachowań i licznych przykładów. Zarówno pierwsza, jak i druga opcja jest dobra, bo jest zgodna z oczekiwaniami Klienta.

Jeśli chcesz opisać małżeńskie kwestie powściągliwie, rozważ, aby włączyć do treści pozwu sformułowanie ” z uwagi na chęć polubownego zakończenia małżeństwa, odstąpię od przedstawienia szczegółów, jednak posiadam dowody na niewłaściwe zachowania drugiej strony”.

Po uzasadnieniu, należy skompletować załączniki do pozwu, potwierdzające przedstawiane stanowisko.

 

📑 Tutaj opisujemy to, co trzeba dołączyć do pozwu rozwodowego: Jakie dokumenty dołączyć do pozwu rozwodowego

Ostanim etapem przygotowania pozwu jest jego opłacenie. Koszt opłaty od pozwu to 600 złotych.

📑Gdzie złożyć pozew o rozwód? W tym wpisie dowiesz się gdzie złożyć pozew o rozwód oraz jak złożyć pozew o rozwód

Gdzie złożyć pozew o rozwód i ile to kosztuje

 

O czym warto pamiętać

Częstym pytaniem jest to w jakim czasie sąd prześle pozew drugiej stronie. Generalnie nie określono formalnie terminu, jednak z praktyki zajmuje to sądowi około 2 tygodni. Wraz z przesłaniem pozwu, sąd wskazuje termin na odpowiedź/ustosunkowanie się pisemnie do twierdzeń w nim zawartych.

Pamiętaj: 

 1. Zrób 2 kopie pozwu i załączników – w takiej formie złóż je do sądu. Jeden egzemplarz zostaje w sądzie, drugi egzemplarz wysyłany jest drugiej stronie. Potwierdzenie opłaty sądowej dołącz do egzemplarza dla sądu.
 2. Podpisz pozew.

Jeśli chcesz skonsultować swoja sprawę w wyspecjalizowanej kancelarii, zapraszamy do kontaktu.

[spotkanie_2020]

Zespół Kancelarii Centrum Spraw Rozwodowych