Dużo osób, które chcą się rozwieść, obawia się samej rozprawy rozwodowej. Nie wiedzą czego mogą spodziewać się podczas trwającej rozprawy sądowej. Dlatego dziś wskazujemy 20 pytań, które najpewniej usłyszysz na rozprawie rozwodowej.

Samo złożenie pozwu to dopiero pierwszy krok na drodze, która prowadzi do rozwodu. Kiedy strona złoży pozew rozwodowy, może spodziewać się wyznaczenia terminu rozprawy. Właśnie wtedy najczęściej dochodzi do przesłuchania stron. Kwestią indywidualną jest to, jakie pytania zada sąd podczas rozprawy rozwodowej. Pytania zależą od sytuacji małżonków, treści pozwu, tego, czy strony posiadają małoletnie dzieci. 

Pytania podstawowe na rozprawie rozwodowej

Do podstawowych pytań, które zadaje sąd podczas rozprawy rozwodowej należą pytania ogólne dotyczące stron:

 • Ile mają lat, gdzie mieszkają i czym się zajmują,
 • czy jest to ich pierwsze małżeństwo, 
 • kiedy zawarto związek małżeński, 
 • czy posiadają wspólne dzieci, 
 • czy małżonkowie posiadają dzieci pozamałżeńskie, 
 • ile lat mają dzieci,
 • czy między małżonkami jest rozdzielność majątkowa,
 • jak długo małżonkowie byli razem przed ślubem,
 • czy strony zawarły związek małżeński z miłości, 
 • kiedy małżonkowie zamieszkali razem.

Co sąd musi ustalić podczas rozprawy rozwodowej

Sąd pyta o to, co musi ustalić podczas rozprawy rozwodowej. Pytania sądu są koniecznością, dzięki której można będzie poznać przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego, a także ustalić to, kto ponosi winę za rozpad małżeństwa. Zadaniem sądu jest ustalenie czy zachodzą przesłanki uzasadniające rozwód oraz czy nie występuje negatywna przesłanka. Dlatego też pojawiają się pytania o sytuację wychowawczą małoletnich dzieci.

W sytuacji, kiedy małżonek dąży do ustalenia winy rozkładu pożycia małżeńskiego, należy być przygotowanym na pytania poruszające intymne kwestie. Pytania te są szczegółowe i dotyczące relacji między małżonkami już po ślubie. 

Przykładowe pytania szczegółowe dotyczą:

 • kiedy pojawiły się konflikty w małżeństwie, 
 • kiedy ustało pożycie,
 • czy i kiedy doszło do ustania uczuć między małżonkami,
 • czy strony darzą się nadal uczuciem, 
 • z jakiego powodu doszło do rozpadu małżeństwa,
 • jak wygląda sytuacja finansowa małżonków,
 • czy małżonkowie wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe,
 • czy małżonkowie podjęli wcześniej próby ratowania małżeństwa,
 • jak małżonkowie oceniają szanse na pojednanie,
 • czy małżonkowie są już w nowym związku.

 

Wyżej wskazane pytania są pytaniami przykładowymi, które często można usłyszeć na sali sądowej. Jednak warto zapoznać się z nimi i dobrze przygotować do rozprawy rozwodowej, aby nie zapomnieć o istotnych informacjach. Ważne jest też to, aby zeznania były spójne ze stanowiskiem strony.

 

Zespół Kancelarii Centrum Spraw Rozwodowych