W sprawach rodzinnych bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, kiedy konieczne jest badanie psychologiczne dziecka czy też rodziców. W dzisiejszym wpisie powiem więcej o prywatnych opiniach psychologicznych.

Badanie psychologiczne dziecka – czy prywatna opinia jest wystarczająca?

Rozumiem sytuacje, w których kwestionuje się zasadność dołączania prywatnych opinii psychologicznych do akt sprawy w toczącym się postępowaniu. Dotyczy to też innych dokumentów prywatnych, które są składane przez rodziców, a powstają na zlecenie sądu. Są jednak przypadki, kiedy prywatna opinia psychologiczna i informacje w niej zawarte są cenne dla danego postępowania sądowego. Mogą być cenne z kilku powodów:

  • kiedy rodzice i dziecko będą zobowiązani do przeprowadzenia badania przez OZSS lub biegłego psychologa, to psycholog ma obowiązek zapoznać się z aktami sprawy. Jeśli w nich znajduje się opinia prywatna, to psycholog również się z nią zapozna,
  • w sytuacji, kiedy dziecko lub dorosły wymaga specjalistycznego oddziaływania. Ma to miejsce wówczas, gdy np. u dziecka diagnozuje się autyzm, wówczas wymaga ono specjalistycznego oddziaływania. Dlatego specjaliści współpracujący z dzieckiem, mogą poprzez opinię prywatną przekazać to, jak dzieci funkcjonuje,
  • cenne są opinie, które wynikają z długoterminowej współpracy ze specjalistą.

📑 Jeśli jesteście jeszcze przed badaniem OZSS, to możecie zwrócić uwagę biegłych na kwestie natury psychologicznej poprzez skierowanie do specjalistów odpowiednich pytań. Warto zasygnalizować powód korzystania z prywatnej opinii. Przygotowałam dla Was e-book z ponad 190 pytaniami do biegłych, które możecie wykorzystać w tym postępowaniu: 

Kluczowe pytania do badania OZSS i biegłych psychologów

Opinie psychologiczne prywatne w praktyce

Kiedy w grę wchodzi badanie psychologiczne dziecka, wiele rodziców korzysta właśnie z prywatnych opinii psychologicznych. Podczas prowadzonych przeze mnie konsultacji zapoznaję się z przesłanymi przez Klientów informacjami. Niektóre z prywatnych opinii zawierają skąpe informacje o dziecku czy o rodzicu, inne z kolei zawierają dużo przydatnych informacji, dzięki czemu są pomocne w postępowaniu. Może się to przekładać na jakość dowodów i udowadniania pewnych faktów i okoliczności, które są podnoszone przez rodzica w toku postępowania.

🆕 O badaniu psychiatrycznym rodzica możecie przeczytać tutaj: Badanie psychiatryczne rodzica

Jeśli już zostaniecie skierowani na badanie OZSS, trzeba się dobrze przygotować do niego. Wielokrotnie powtarzałam, że badanie zaczyna się wraz z pierwszym pismem, które znajduje się w aktach sprawy, więc przygotowanie do badania należy zacząć już na tym etapie.

📑 O tym, jak przygotować się dobrze do badania w OZSS, możesz przeczytać w moim e-booku. To teoria i praktyka, dzięki którym usystematyzujesz informacje, dowiesz się tego, na co zwracają uwagę biegli OZSS i czego powinno się unikać podczas badań:

Jak przygotować się do badania OZSS. Teoria. Praktyczne ćwiczenia

 

5 elementów, które powinna zawierać prywatna opinia psychologiczna

Chciałabym zwrócić Waszą uwagę na 5 ważnych elementów, które powinny znajdować się w opinii, jednak pamiętajcie o tym, że ostateczny kształt opinii zależy od osoby, która prowadzi badanie. Najważniejsze elementy to:

  • informacja o tym, który rodzic zauważył niepokojące sygnały, chciał wyjaśnić sytuację dziecka. Warto zaznaczyć w opinii czy na konsultacje zgłosił się tylko jeden rodzic czy oboje,
  • jakie objawy, zachowania i sytuacje spowodowały chęć umówienia się do specjalisty,
  • jaką diagnozę postawił specjalista. Warto w opinii umieścić też informacje o stosowanych metodach diagnostycznych,
  • informacja o tym, jak długo odbywały się konsultacje, z jaką częstotliwością, czy były długoterminowe. Jak wcześniej wspomniałam, opinie, które dotyczyły długofalowej współpracy dziecka czy rodzica ze specjalistą są lepszym nośnikiem informacji o sytuacji,
  • rekomendacje i wnioski z pracy z Tobą lub z dzieckiem. Ma to szczególne znaczenie, kiedy np. dziecko wymaga specjalistycznego oddziaływania.

Jeśli powyższe informacje nie znajdują się w opinii możesz umieścić je w aktach sprawy za pomocą odpowiedniego pisma procesowego.

Nie należy umniejszać roli prywatnych opinii psychologicznych, szczególnie, kiedy dotyczą one długoterminowej współpracy ze specjalistą. Oczywiście sąd swobodnie może ocenić wartość takiego dokumentu, jednak jeśli stanowi uzupełnienie narracji procesowej i innych dokumentów z akt sprawy, to może być wartościowym dowodem.

______________________________________

Jeśli chcesz skonsultować swoją sprawę, zapraszam do mojej kancelarii prawno – psychologicznej Centrum Spraw Rozwodowych. Łączymy tutaj praktykę sądową z wiedzą i rozwiązaniami psychologicznymi.

𝗞𝗼𝗻𝘁𝗮𝗸𝘁:  

✉:  biuro@centrumsprawrozwodowych.pl

☎:  +48 724 271 288 

Pozdrawiam

Magdalena Bajsarowicz

Prawnik & Psycholog sądowy