Rodzice mają obowiązek i prawo wspólnie decydować o istotnych sprawach dla dziecka. Jeśli nie mogą dojść do porozumienia, każdy z nich może zwrócić się o pomoc do sądu.

Najczęstszymi sprawami, w których Klienci Kancelarii Centrum Spraw Rozwodowych nie mogą wypracować wspólnego jednoznacznego stanowiska, są kwestie dotyczące miejsca zamieszkania i edukacji dziecka. Wówczas należy złożyć wniosek do sądu o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka.

Procedura:

1⃣ Złożenie wniosku do sądu rejonowego,
2⃣ Osoba składająca wniosek jest wnioskodawcą. Drugi rodzic jest uczestnikiem,
3⃣ W pierwszej części należy wskazać o co wnioskujemy, czyli czego dotyczy żądanie oraz jakiego żądamy rozstrzygnięcia, 
4⃣ W drugiej części wniosku należy przedstawić uzasadnienie, dlaczego nasze żądanie jest zgodne z dobrem dziecka i jego interesem. Wskazać, że wydanie postanowienia przez sąd zgodnie z naszym żądaniem jest korzystne dla dziecka, 
5⃣ Na końcu pisma wskazujemy, czy podjęliśmy próby mediacji bądź porozumienia pozasądowego z drugim rodzicem.

 

Do jakiego sądu złożyć wniosek o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka:

Wniosek składa się do sądu rejonowego wydziału rodzinnego i nieletnich. Właściwy będzie sąd, w którego okręgu mieszka lub przebywa dziecko – małoletni, w którego sprawie żądamy rozstrzygnięcia.

Opłata sądowa: 100 złotych.

 

Załączniki:

1⃣ Odpis wniosku wraz z załącznikami (1 egzemplarz),
2⃣ Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
3⃣ Jeśli wydano orzeczenie regulujące władzę rodzicielską, to również należy je dołączyć,
4⃣ Potwierdzenie dokonania przelewu / płatności.

 

Wsparcie Kancelarii potrzebne jest w sytuacji przede wszystkim:

1⃣ Gdy druga strona ma pełnomocnika,

2⃣ Gdy w odpowiedzi na wniosek, druga strona przedstawi dowody przemawiające na swoją korzyść, 

3⃣ Gdy sprawa z powodu, której toczyć się będzie postępowanie, wpływa na wiele aspektów życia. Niekorzystne rozstrzygnięcie będzie miało negatywne odczuwalne konsekwencje. Często dzieje się tak w zakresie zmiany miejsca zamieszkania dziecka, jego edukacji i leczenia.

 

Pozdrawiamy serdecznie,

Zespół Kancelarii Centrum Spraw Rozwodowych