Jakie są powody rozwodów? Powody rozwodów mogą być inne niż te o których mówię w filmie i właściwe może być ich tyle ile jest rozwodzących się małżeństw. Poniżej przedstawiam obszerniejsze opracowanie tematu na tema powodów rozstania.

Z artykułu dowiesz się:

 1. Jak możemy podzielić przyczyny rozwodu, 
 2. Jakie są inne przyczyny rozpadu związku, niewymienione w filmie.

Powody rozstania dzieli się na przyczyny zawinione, niezawinione oraz takie, które mogą być albo zawinione albo niezawinione. W przypadku gdy mamy do czynienia z przyczyną rozwodu, która może być jednocześnie zawiniona lub niezawiniona, sąd ocenia rodzaj przyczyny odnosząc ją do konkretnego małżeństwa.

Przyczyny zawinione rozwodów:

 • alkoholizm (film),
 • inne nałogi,
 • agresja,
 • groźba,
 • nieetyczne postępowanie,
 • nieróbstwo (film),
 • niewierność (film),
 • niegospodarność,
 • nieporozumienia na tle seksualnym,
 • odmowa wzajemnej pomocy,
 • opuszczenie współmałżonka,
 • zaniedbywanie rodziny,
 • zły stosunek do rodziny współmałżonka (film),
 • zaniedbywanie rodziny,
 • zły stosunek do rodziny współmałżonka,
 • przemoc psychiczna (film),
 • przemoc fizyczna (film),
 • trudności mieszkaniowe (film),
 • dłuższa nieobecność (film).

Lista przyczyn niezawonionych:

 • choroba,
 • niedorozwój umysłowy,
 • niedobór seksualny (film),
 • niezgodność charakterów i światopoglądów.

 

Przyczyny zawinione lub niezawonione:

 • choroba psychiczna, będzie przyczyną zawinioną gdy jedna ze stron wiedziała o swojej chorobie przed ślubem i zataiła ten fakt. Wówczas może ponosić winę za rozpad małżeństwa. Choroba psychiczna będzie przyczyną niezawinioną gdy pojawiła się w trakcie trwania małżeństwa. 
 • bezpłodność,
 • niewłaściwe zachowanie się rodziny współmałżonka,
 • odmowa współżycia płciowego,
 • różnica światopoglądów (film),
 • zmiana religii, ten powód zależy od późniejszego zachowania osoby, która zmieniła religię. Jeśli po zmianie wyznania, zmienił się również sposób zachowania małżonka i zaniedbuje swoje obowiązki, wtedy oczywiście będzie przyczyną zawinioną. Jeśli zmian religii nie ma wpływu na zachowanie  i wywiązywanie się z roli małżonka wówczas jako przyczyna  będzie  niezawiniona,
 • różnica wieku.

Aby skutecznie określić podstawy / powody do rozwodu, najlepiej skontaktować się z doświadczonym Adwokatem o specjalizacji spraw rozwodowych – Centrum Spraw Rozwodowych mieści się w centrum Wrocławia – zapraszamy.