Niebieska Karta jest dokumentem, w którym znajdują się informacje o tym, że w rodzinie dochodzi do aktów przemocy. Dokument ten pozwala na to, aby podejmować różnego rodzaju działania w związku z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie. Czy informacje zawarte w Niebieskiej Karcie możesz wykorzystać podczas postępowania rozwodowego? Na to pytanie odpowiadamy w dzisiejszej publikacji.

 

Czym jest Niebieska Karta

Jak wcześniej wspomnieliśmy, Niebieska Karta to dokument, który zawiera informacje o stosowaniu przemocy w rodzinie. Mowa tutaj zarówno o przemocy fizycznej, jak i psychicznej, ekonomicznej i seksualnej. To informacja dla odpowiednich służb o tym, że dochodzi do przemocy, a jednocześnie jest początkiem działań, które mają na celu zatrzymanie przemocy. Do rozpoczęcia procedury Niebieskiej Karty wystarczające jest podejrzenie występowania przemocy w rodzinie, co najczęściej opiera się na zeznaniach świadka. 

 

Cel procedury Niebieskiej Karty

Celem procedury, która wynika z Niebieskiej Karty jest chronienie osób, które zostały dotknięte przemocą domową. Dokument ten jest komunikatem dla Policji, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy. Jest dowodem podjęcia interwencji przez odpowiednie służby. Dodatkowo Niebieska Karta może wpłynąć na czujność służb, które mają na uwadze to, że w rodzinie dochodzi do agresji i przemocy, co wpłynie na poczucie bezpieczeństwa. Procedura Niebieskiej Karty opiera się również na działaniu wspólnym odpowiednich służb. Skupia się zatem na rozpoznawaniu problemów w rodzinie, podejmowaniu interwencji w sytuacjach, kiedy jest to potrzebne, a także udzielaniu informacji o innych organizacjach, które mogą pomóc ofiarom przemocy domowej. Powołany zespół opracowuje program pomocy dla osób dotkniętych przemocą domową. W planie tym umieszczają propozycje pomocy rodzinie. Jednocześnie prowadzi rozmowy z osobą, wobec której podejrzewa się stosowanie przemocy – informuje o konsekwencjach takiego postępowania. 

 

Informacje zawarte w Niebieskiej Karcie

Formularzu Niebieskiej Karty zawiera następujące informacje:

  • informacje związane z osobą pokrzywdzoną, 
  • informacje o osobie sprawcy,
  • formy stosowanej przemocy,
  • relacje świadka bądź świadków,
  • opis danego zdarzenia,
  • adnotacja o miejscu zdarzenia, 
  • opis obrażeń (jeśli takie istnieją),
  • działania, które zostały podjęte. 

 

Niebieska Karta jako dowód podczas rozwodu

Niebieska Karta jest wyspecjalizowanym kwestionariuszem, który może zostać wykorzystany podczas postępowania rozwodowego. Dokument ten pojawia się w trakcie sprawy rozwodowej, tym bardziej jeśli do rozpadu pożycia małżeńskiego przyczyniła się przemoc. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że Niebieska Karta nie może być jedynym dokumentem, który potwierdza stosowanie przemocy przez współmałżonka. Nie jest on także gwarantem orzeczenia o winie współmałżonka. Sąd oczywiście weźmie pod uwagę informacje zawarte w tym dokumencie, jednak, aby orzec o winie współmałżonka, należy mieć solidne dowody. 

 

Przy założeniu Niebieskiej Karty należy pamiętać jeszcze o jednym, bardzo istotnym aspekcie. Otóż, założenie jej może nieść ze sobą bardzo poważne konsekwencje w przypadku, kiedy informacje tam zawarte nie są prawdziwe. Ważną informacją jest to, że procedura Niebieskiej Karty nie zostanie zakończona nawet na prośbę osoby pokrzywdzonej. Zamyka się ją dopiero po wypełnieniu planu pomocy przez wskazany zespół. Chcąc się rozwieść należy zdać sobie sprawę z tego, że Niebieska Karta nie może być narzędziem wyrachowania strony, lecz formularzem zawierającym prawdziwe informacje odnośnie sytuacji danej rodziny.

 

Zespół Kancelarii Centrum Spraw Rozwodowych