Podjęcie decyzji o rozwodzie jest decyzją niezwykle trudną. Pojawiają się liczne wątpliwości odnośnie opieki nad dziećmi, alimentów czy podziału majątku. Jednak, aby moc się rozwieść, należy najpierw złożyć pozew o rozwód.

I tutaj powstaje pytanie: gdzie złożyć pozew o rozwód i na jakie koszty musimy się przygotować? W dzisiejszej publikacji odpowiemy właśnie na te pytania.

 

Gdzie złożyć pozew o rozwód

Kwestię tę reguluje art. 41 KPC. Zgodnie z regulacjami zawartymi w kodeksie pozew rozwodowy składa się do Sądu Okręgowego, w okręgu którego małżonkowie ostatnio zamieszkiwali, jeśli jedno z nich ma tam nadal miejsce zamieszkania bądź pobytu. 

Jeśli jednak ta podstawa nie występuje, wówczas pozew o rozwód należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym dla strony pozwanej. W sytuacji, kiedy i tej podstawy nie ma, wówczas właściwy jest sąd okręgowy, w okręgu którego mieszka powód, czyli strona składająca pozew o rozwód. 

Inaczej wygląda sytuacja małżeństwa, które mieszka za granicą. Wówczas muszą zwrócić się do Sądu Najwyższego, aby ten wyznaczył właściwy sąd, w którym można złożyć pozew o rozwód.

Czy można złożyć pozew o rozwód przez Internet?

Obecny stan prawny nie reguluje kwestii elektronicznego dostarczania pozwów o rozwód do właściwego Sądu Okręgowego. Dlatego pisma procesowe przesyłane droga elektroniczną nie wywołają skutków prawnych i nie zostanie im nadany bieg. Pozew o rozwód należy złożyć osobiście w siedzibie właściwego Sądu Okręgowego bądź można go przesłać drogą pocztową. 

 

Ile kosztuje złożenie pozwu o rozwód

W sprawach o rozwód opłata jest stała i wynosi 600 złotych. Kiedy rozwód będzie przeprowadzony bez orzekania o winie, to połowa opłaty zostanie zwrócona – 300 zł otrzyma powód, czyli osoba, która złożyła pozew o rozwód. Pozostałe koszty dzielone są po połowie- każdy współmałżonek jest zobowiązany do zwrotu 150 zł.

W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie, cały koszt opłaty sądowej ponosi osoba uznana za wyłącznie winną rozpadu małżeństwa.

 

Zespół Kancelarii Centrum Spraw Rozwodowych