Zeznania świadka w sprawie rozwodowej z orzeczeniem o winie mogą mieć istotne znaczenie dla postępowania sądowego i rozstrzygnięcia sporu. Stanowią cenny dowód w postępowaniu o rozwód. Mogą „rzucić nowe światło na sprawę” a nawet odwrócić jej bieg. Czy więc każdy świadek, w tym kochanek lub kochanka, to dobry świadek? Przeczytaj i odpowiedz sobie na to pytanie.

Kto może być świadkiem w sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie

Nie ma prawnego wymogu powoływania świadków. Warto jednak skorzystać z tej opcji dla podkreślenia i uprawdopodobnienia naszej argumentacji. 

Świadkiem w sprawie rozwodowej może być:

 • osoba pełnoletnia
 • małoletni powyżej 13 lat, za zgodą sądu.

Kto może odmówić zeznań w roli świadka?

Prawo do odmowy zeznań w charakterze świadka w sprawach o rozwód przysługuje:

 • rozwodzącym się rodzicom
 • dziadkom
 • dzieciom
 • wnukom
 • rodzeństwu stron
 • powinowatym, np. szwagrowi i szwagierce
 • przysposobionym.

Jak dobrze wybrać świadka na rozprawę rozwodową?

Świadek powinien być wiarygodny i posiadać istotną dla sprawy wiedzę o sytuacji w rodzinie. Może nim być rzeczywisty świadek tego, co się działo w domu, jak i osoba, której się zwierzano.

Na świadka można powołać również członków własnej rodziny lub rodziny męża oraz przyjaciół z obu stron. W tym przypadku jednak należy być ostrożnym i starannie dobierać świadków, nawet jeśli wydaje się nam, że mamy z nimi dobre relacje. Po pierwsze, mogą zeznać na korzyść strony przeciwnej. Po drugie, sąd może badać i ocenić wiarygodność świadka, ze względu na Twoje bliskie relacje ze świadkiem.

Jakie cechy powinien mieć dobry świadek w sprawie rozwodowej?

Najlepszym świadkiem na rozprawie rozwodowej z orzeczeniem o winie będzie osoba:

 • dobrze poinformowana – taka, która dobrze zna rozwodzących się małżonków i przebieg ich małżeństwa oraz była naocznym świadkiem sytuacji będących przedmiotem dowodu w sprawie.
 • lojalna  która przedstawi rzeczywistość w sposób dla nas korzystny i nie będzie zeznawać na rzecz drugiej strony sporu
 • wiarygodna – wzbudzająca zaufanie w oczach sądu, szacowna, zrównoważona i odpowiedzialna oraz nie karana.

Kochanek jako świadek w sprawie rozwodowej – pytania do świadka

Z wieloletniej praktyki zawodowej naszej kancelarii rozwodowej wynika, że powołanie kochanka/kochanki na świadka nie jest niczym dziwnym, w czym niejednokrotnie pomagaliśmy naszym Klientom. Taka osoba może spodziewać się różnych, niekiedy bardzo szczegółowych pytań dotyczących jej związku, takich jak np.:

 • Jak długo jest Pan/Pani w związku z małżonkiem/małżonką strony przeciwnej?
 • Kiedy się Państwo poznali? W trakcie rozwodu, czy przed nim?
 • Czy był/a Pan/Pani świadom/a, że wszedł/weszła w związek z osobą pozostającą w związku małżeńskim?
 • Czy słyszał/a Pan/i, by pozwany/pozwana wulgarnie odnosił/a się do powódki/powoda?

Pytania te często są krępujące i stresujące dla świadka, więc należy się dobrze do nich przygotować, o czym informujemy każdorazowo Klientów Centrum Spraw Rozwodowych. 

Czy kochanek/kochanka może odmówić składania zeznań?

Konkubent nie ma prawa odmowy składania zeznań. Nie ma tu znaczenia czy konkubent to kochanek drugiej strony, czy obecny partner. Możesz więc powołać na świadka swojego partnera, pod warunkiem jednak, że nie był on przyczyną rozpadu Twojego małżeństwa.

Przepisy prawne przewidują wiele sankcji dla świadka, który nie chce składać zeznań. Gdy nie stawi się w sądzie, można doprowadzić go siłą przy zastosowaniu prawnych środków przymusu. Jeżeli natomiast odmówi  składania zeznań, może zostać nałożona na niego kara grzywny  lub może trafić na tydzień do aresztu. W przypadku składania fałszywych zeznań, prokurator może wszcząć wobec niego postępowanie karne. Należy przy tym zaznaczyć, że za składanie fałszywych zeznań grozi odpowiedzialność karna do 8 lat pozbawienia wolności.

Kancelaria Centrum Spraw Rozwodowych