W naszej kancelarii często konsultujemy sprawy dotyczące rozwodu dla obywateli Polski mieszkających za granicą.  Klienci zastanawiają się czy mieszkając za granicą, mogą rozwieść się w Polsce. Dziś przedstawimy Państwu 5 najważniejszych informacji odnośnie rozwodu dla obywateli przebywających za granicą.

 

1. Czy można rozwieść się w Polsce, kiedy żadna ze stron tutaj już nie mieszka

To najczęściej pojawiające się pytanie wśród Klientów naszej kancelarii. Niektóre z dostępnych źródeł wskazują na to, że dopuszczalność uzyskania rozwodu w naszym kraju jest zależna od tego, czy choć jedna ze stron mieszka w Polsce.  Dopuszczalność rozwodu jest również zależna od obywatelstwa.

 

2. Czy musisz być w separacji, aby później uzyskać rozwód

Część osób zastanawia się czy do otrzymania rozwodu niezbędna jest wcześniejsza separacja. W Polsce nie istnieje takie rozwiązanie, więc od razu można złożyć pozew o rozwód. Jeśli żona lub mąż są zdecydowani na rozwód, wówczas nie jest konieczna wcześniejsza separacja. 

 

3. Który sąd jest właściwy w przypadku rozwodu Polaków mieszkających za granicą

Całą procedurę rozwodową w przypadku, kiedy strony mieszkają za granicą, a chcą rozwieść się w Polsce, należy zacząć od złożenia wniosku do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy wyznacza sąd, który będzie sądem właściwym do orzekania o rozwodzie. W prowadzonej przeze mnie kancelarii stosowana praktyka wygląda nieco inaczej. Ustalamy z Klientem to, który sąd będzie najbardziej dogodny komunikacyjnie dla stron. Do wybranego przez Klienta sądu składamy pozew o rozwód wraz z wnioskiem do Sądu Najwyższego o zezwolenie na prowadzenie postępowania rozwodowego w wybranym sądzie. Nie mieliśmy jeszcze sytuacji, aby Sąd Najwyższy nie przychylił się do naszego wniosku.

 

4. Czy polski sąd może rozstrzygać o alimentach i kontaktach z dziećmi mieszkającymi za granicą

Klienci, którzy decydują się na rozwód w Polsce, zastanawiają się nad tym, czy polski sąd może orzec w kwestii alimentów oraz kontaktów z dziećmi, które mieszkają za granicą. Pytania dotyczą również waluty, w jakiej zostaną ustalone alimenty. Sąd polski reguluje kwestię alimentów. W orzeczeniach wskazują wysokość alimentów w walucie kraju, w którym mieszka dziecko. Dokładnie tak samo wygląda kwestia kontaktów. To sąd polski reguluje kontakty, jak również kwestie dotyczące zabezpieczenia – czyli uregulowania alimentów i kontaktów na czas prowadzenia postępowania rozwodowego. Na podstawie tego wniosku wydaje postanowienie regulujące kwestię alimentów czy kontaktów na czas trwania postępowania. 

 

5. Czy muszę stawić się na rozprawie rozwodowej 

Klienci, którzy chcą rozwieść się w Polsce, a mieszkają za granicą, zastanawiają się również czy konieczne jest ich stawiennictwo na rozprawie. Z mojej praktyki wynika, że jest to możliwe. Miesiąc temu odbyła się pierwsza rozprawa rozwodowa Klienta mojej kancelarii. Na rozprawie obecny był mecenas prowadzący sprawę, natomiast Klient nie był obecny. Sąd oczywiście został wcześniej poinformowany o przyczynach nieobecności, jednak nie stanowiło to przeszkody, aby orzec rozwód.

Z uwagi na obecną sytuację z COVID-19 sądy wprowadzają również nowe rozwiązania – rozprawy w niektórych sądach prowadzone są online. Wówczas nie ma znaczenie, gdzie znajduje się Klient. Może bowiem przedstawić swoje stanowisko dzięki udogodnieniom technologicznym. 

 

Kancelaria Centrum Spraw Rozwodowych