Jednym z pierwszych pytań, na które musisz sobie odpowiedzieć przed rozwodem, jest określenie czy chcesz rozwodu z orzeczeniem o winie drugiej strony. Pomóc w podjęciu decyzji ma ustalenie tego, co daje orzeczenie o winie. W dzisiejszej publikacji powiem o tym, czy warto rozwieść się z orzeczeniem o winie i jakie są tego konsekwencje. Pokażę Ci również perspektywę psychologiczną i to, czy orzeczenie o winie wpływa na badania psychologiczno-sądowe (OZSS), które często są częścią postępowań rozwodowych.

Wina w postępowaniu rozwodowym

Ustalając winę w postępowaniu rozwodowym, sąd rozstrzyga kto ponosi odpowiedzialność za rozpad małżeństwa. Na zgodny wniosek stron sąd może jednak od tego odstąpić. Proces, w którym rozstrzyga się winę jest procesem trudniejszym i dłuższym. Wymaga większego zaangażowania, bo druga strona z reguły chce wykazać, że nie jest winna lub Ty również ponosisz odpowiedzialność za rozpad małżeństwa. Dlatego przedstawia się więcej dowodów, przygotowuje więcej pism procesowych, przesłuchuje większą ilość świadków.  Wynagrodzenie pełnomocnika w tej sytuacji również jest wyższe.

Co daje orzeczenie o winie – aspekt emocjonalny

Jednym z aspektów orzeczenia o winie małżonka jest aspekt emocjonalny, wtedy, gdy czujesz się oszukana/y przez drugą stronę. Może być to np.  zdrada, wykorzystanie w kwestiach finansowych czy egoizm. Wtedy często pojawia się chęć pokazania jaką osobą jest druga strona. Ponadto orzeczenie o wyłącznej winie małżonka niektórym ułatwia zamknięcie tego etapu w swoim życiu.

Co daje orzeczenie o winie – aspekt prawny

Z punktu widzenia prawa rozstrzygnięcie kwestii winy ma istotne znaczenie przy dochodzeniu alimentów od drugiego małżonka. W przypadku obopólnej winy stron, każdy z małżonków musi wykazać te same przesłanki:

  • niedostatek, 
  • brak wyłącznej winy za rozpad małżeństwa.

W takiej sytuacji strona, która stara się o alimenty, musi wykazać, że znajduje się w niedostatku i że żądanie odpowiada jej usprawiedliwionym potrzebom. Musi również odpowiadać możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego do zapłaty małżonka. 

Jeśli sąd orzeknie wyłączną winę jednego z małżonków, małżonek ten:

  • nie może starać się o alimenty od drugiego małżonka,
  • musi liczyć się z tym, ze druga strona, która nie została uznana za winną rozpadowi małżeństwa, może wnosić o alimenty. Nie musi znajdować się w niedostatku. W takim wypadku wystarczy wykazanie tylko tego, że rozwód spowodował istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Wówczas strona ta może dochodzić alimentów w wysokości odpowiadającej usprawiedliwionym potrzebom. 

Orzeczenie o winie  a kwestie związane z dzieckiem

Co do zasady, orzeczenie o winie nie powinno mieć znaczenia dla rozstrzygnięcia w zakresie władzy rodzicielskiej i kontaktów. Co daje orzeczenie o winie w kwestii spraw związanych z dziećmi? W wyjątkowych sytuacjach tj. stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec całej rodziny, rozstrzygnięcie o winie może rzutować na kwestie związane z władzą rodzicielską i kontaktami. Kwestie, które zostaną potwierdzone, wpływają na kompetencje rodzicielskie. Podczas badań OZSS, gdy rodzice nie są zgodni co do spraw związanych z dziećmi, sąd kieruje rodzinę na badania psychologiczno-sądowe. Diagnozuje się zachowanie rodzica nie tylko wobec dzieci, ale również całokształt jego funkcjonowania. Dlatego kwestia ta może wpływać na ocenę rodzica i mieć związek pośredni z kształtowaniem ich sytuacji.

Do badania OZSS powinniście się wcześniej dobrze przygotować od strony teoretycznej i praktycznej. Stworzyłam dla Was e-book “Jak przygotować się do badania OZSS. Teoria. Praktyczne ćwiczenia”.

Jak przygotować się do badania OZSS. Teoria. Praktyczne ćwiczenia

Wina za rozpad małżeństwa a wikłanie dziecka w konflikt

Czasami jedną z motywacji decyzji o dążeniu do uzyskania winy za rozpad małżeństwa bywa chęć pokazania dzieciom tego, kto zniszczył rodzinę. Warto pamiętać o tym, że te kwestie pozostają w kategorii spraw dorosłych. Dziecko niezależnie od wieku powinno być od tego separowane, bo jest to dla niego obciążające. Często jest tak, że kiedy dziecko już dorasta, rodzic przepracował emocje związane z rozwodem i zamknął ten etap. Warto przy podejmowaniu decyzji akurat w tym aspekcie skupić się na swoich potrzebach i emocjach.

📑 Zachęcam Cię również do przeczytania artykułu w którym porównuję rozwód z orzeczeniem o winie i rozwód bez orzeczenia o winie: Z winą czy bez?

______________________________________

Jeśli chcesz skonsultować swoją sprawę, zapraszam do mojej kancelarii prawno – psychologicznej Centrum Spraw Rozwodowych. Łączymy tutaj praktykę sądową z wiedzą i rozwiązaniami psychologicznymi.

𝗞𝗼𝗻𝘁𝗮𝗸𝘁: 

✉:  biuro@centrumsprawrozwodowych.pl

☎:  +48 724 271 288

Pozdrawiam

Magdalena Bajsarowicz

Prawnik & Psycholog sądowy