WIle wynoszą minimalne alimenty? To pytanie w naszej Kancelarii pada bardzo często. Klienci zastanawiają się bardzo często czy minimalna kwota alimentów to kwota z góry określona czy jest zależna od indywidualnej sytuacji. Dziś zajmiemy się zatem tym tematem. 

Czym są alimenty

To określenie zna każdy, ale czy wszyscy wiedzą, co właściwie oznacza? To świadczenie, które jest przeznaczone na rzecz osób, które nie są w stanie zapewnić sobie samodzielnie środków utrzymania. Obowiązek alimentacyjny spoczywa na bliskich takich osób. Sam obowiązek alimentacyjny może wynikać z:

  • małżeństwa, 
  • pokrewieństwa,
  • powinowactwa. 

Najczęstszym obowiązkiem jest oczywiście obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci. Więcej o alimentach pisaliśmy tutaj:

 

https://centrumsprawrozwodowych.pl/alimenty/kiedy-wygasa-obowiazek-alimentacyjny/

 

Alimenty dla dziecka małoletniego

Każdy rodzic ma obowiązek łożenia na utrzymanie swojego małoletniego dziecka. Dla przypomnienia, małoletni, czyli dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 roku życia. W takim przypadku rodzica nic nie zwalnia z obowiązku płacenia alimentów. Małoletni nie jest samodzielny, nie ma zdolności do tego, aby samodzielnie się utrzymać, więc obowiązek ten spoczywa na rodzicach. Nawet jeśli rodzic ma niekorzystną sytuację finansową, to nie zwalnia go z obowiązku alimentacyjnego. 

Przepisy przewidziały również sytuację, w której rodzice podczas rozwodu dochodzą do porozumienia i ustalają partycypowanie w kosztach utrzymania dziecka po równo. Wówczas rodzice są obciążeni kosztami po równo. Choć kwota alimentów nie jest tutaj określona, to rodzic i tak ma obowiązek alimentacyjny. 

Wysokość alimentów na dziecko

Zazwyczaj sąd ustala wysokość alimentów na dziecko i podaje konkretną kwotę. Ma to miejsce w sytuacji, kiedy rodzice nie mogą dojść do porozumienia co do kwestii alimentów. Przepisy nie regulują konkretnych kwot przeznaczonych na to świadczenie, nie obowiązuje też żaden taryfikator. Zadaniem rodzica jest zaspokojenie potrzeb dziecka takich jak: wyżywienia, edukacji, leczenia, zajęć dodatkowych, zakupu ubrań, leków.
Z doświadczeń naszej Kancelarii możemy powiedzieć, że uśredniona kwota alimentów to około 600 złotych na jedno dziecko. Jest to minimalna wysokość tego świadczenia. Nie jest to oczywiście stała kwota i jest uzależniona od indywidualnego przypadku. Sąd bierze pod uwagę uzasadnione potrzeby dziecka, a także możliwości zarobkowe rodzica. Przy analizie danej sprawy sąd analizuje nie to, jaki dochód osiąga rodzic, ale także to, ile mógłby zarabiać, gdyby wykorzystał pewne możliwości. Pod lupą znajduje się zatem potencjał rodzica, który w pracy mógłby wykorzystać swoje umiejętności, wykształcenie oraz doświadczenie. 

Alimenty te są zasądzane nawet wtedy, kiedy drugi rodzic nie podjął zatrudnienia i wykazuje brak dochodów. Nie zwalnia go to z obowiązku alimentacyjnego. Wprawdzie rodzic może przedstawić dowody na to, że nie ma dochodów, jednak alimenty na rzecz dziecka i tak zostaną zasądzone. 

Każda sprawa jest inna, a sąd analizuje każdy jej aspekt – potrzeby dziecka w danym wieku, zarobki rodzica, jego możliwości zarobkowe. Ocena sądu jest uzależniona od dowodów, a także dobrego ich uargumentowania. 

 

Kancelaria Centrum Spraw Rozwodowych