Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych dla dziecka, które nie jest jeszcze w stanie się utrzymać w sposób samodzielny. Muszą podzielić się z dzieckiem każdym, nawet najmniejszym dochodem, jaki uzyskują. Jak długo ten stan może potrwać? O tym opowiemy w poniższym artykule.

 

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka

Każde dziecko ma prawo, by żyć na takim samym poziomie jak rodzice. Służą temu alimenty. Są to nie tylko świadczenia pieniężne, ale także wszelkie starania rodzica zmierzające do utrzymania i wychowania dziecka.

Do kiedy alimenty na dziecko?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, obowiązek utrzymywania dziecka istnieje do momentu, póki nie stanie się ono samodzielne. Kodeks nie podaje przy tym konkretnego wieku dziecka ani stopnia ukończonej edukacji, z których nadejściem obowiązek ten by wygasał. Co do zasady przyjmuje się więc, że alimenty trzeba płacić do 18 roku życia. Osiągnięcie pełnoletności przez dziecko nie jest jednak jednoznaczne z tym, że rodzic automatycznie zostanie zwolniony z płacenia alimentów.

Do jakiego wieku płaci się alimenty? 

Rodzic zobowiązany jest do opłacania alimentów za pełnoletnie dziecko:

  • do 25 roku życia, gdy dziecko uczy się i nie ma własnych źródeł dochodu
  • bezterminowo, gdy dziecko jest niepełnosprawne.

W każdym z tych dwóch przypadków, rodzic może zaprzestać płacenia alimentów, jeżeli dziecko posiada własny majątek, z którego może się samodzielnie utrzymać.

Kiedy można przestać płacić alimenty?

Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, gdy:

  • dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania
  • utrzymanie pełnoletniego już dziecka połączone jest z nadmiernym dla nich uszczerbkiem 
  • pełnoletnie dziecko nie dokłada starań, by samodzielnie utrzymać się.

Czy rodzic może samodzielnie obniżyć wysokość płaconych alimentów?

Rodzic nie może samodzielnie obniżyć wysokości płaconych alimentów. Aby to zrobić, musi wnieść pozew do Sądu Rejonowego o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Właściwym jest sąd okręgu zamieszkania dziecka.

Co musi zawierać pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego?

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego powinien zawierać:

  • sygnaturę wyroku o alimenty i organ, który wydał orzeczenie w sprawie
  • oznaczenie osoby, na której rzecz płacone są alimenty
  • aktualną kwotę płaconych alimentów
  • prawomocny wyrok, na podstawie którego rodzic uiszcza alimenty
  • wiarygodne uzasadnienie zmniejszenia lub zaprzestania płacenia alimentów lub  w postaci dowodów oraz wskazanych faktycznych okoliczności mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Na co rodzic nie może powołać się, by odmówić zapłaty alimentów?

Rodzice zobowiązani są dzielić się ze swoimi dziećmi nawet najmniejszymi dochodami, stąd nie mogą powołać się na to, że nie stać ich na opłacanie alimentów. W sytuacjach wyjątkowych, gdy przykładowo pojawia się konieczność ratowania życia dziecka, obowiązek alimentacyjny może się nawet zwiększyć. Rodzic będzie musiał wyzbyć się posiadanego majątku lub niektórych jego składników, aby wesprzeć leczenie dziecka.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak podwyższyć, lub obniżyć wysokość płaconych alimentów, skontaktuj się z Centrum Spraw Rozwodowych.