Uregulowanie kontaktów z dzieckiem jest jednym 3 rodzajów najczęściej prowadzonych postępowań w mojej Kancelarii prawno – psychologicznej Centrum Spraw Rozwodowych.  W artykule przedstawię 5 najważniejszych kwestii dotyczących ustalania kontaktów z dzieckiem, oczywiście w połączeniu prawa i psychologii.

Jeśli zastosujesz wszystkie 5 punktów, będziesz mieć solidne podstawy wniosku o uregulowanie kontaktów / wniosku o zmianę kontaktów z dzieckiem i dobrze uregulowane kontakty z dzieckiem. 

🎥 Jeśli wolisz wersję wideo, możesz obejrzeć mój film na YouTube: wniosek o uregulowanie kontaktów

 

1. Podstawa prawna kontaktów z dzieckiem

Aby móc egzekwować spotkania z dzieckiem, niezbędne jest uregulowanie prawne. W ujęciu prawnym podstawa do odbywania spotkań to:

  • postanowienie sądu, w którym zabezpieczono kontakty,
  • postanowienie sądu określające kontakty,
  • wyrok sądu (w wyroku rozwodowym określa się kontakty dziecka z rodzicem),
  • ugoda zatwierdzona przez sąd.

Nadal podczas konsultacji dotyczących braku spotkań z dzieckiem lub utrudniania kontaktów z dzieckiem, spotykam się z sytuacją, że kontakty rodzica z dzieckiem nie są uregulowana prawnie. Rozumiem opór wobec sytuacji, że będąc rodzicem trzeba ustalać terminy i formy spotkań z dzieckiem. Jednak jest to wymóg formalny, aby w przypadku braku spotkań z dzieckiem, móc je egzekwować na drodze prawnej. Częstą konieczne jest wejście na drogę sądową.

Najczęściej regulujemy prawnie kontakty poprzez złożenie wniosku o uregulowanie kontaktów lub w postępowaniu rozwodowym, w którym ustalenie sposobu spotkań dziecka z rodzicami jest obligatoryjnym elementem wyroku rozwodowego.

2. Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Kiedy składasz wniosek o uregulowanie / zmianę kontaktów z dzieckiem lub na niego odpowiadasz, warto jednocześnie złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas trwania postępowania sądowego.

Rodzice mają wątpliwości czy muszą złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów również w sytuacji, gdy kontakty są już uregulowane, a my w nowym postępowaniu żądamy ich modyfikacji. Z praktyki w mojej Kancelarii  prawno – psychologicznej Centrum Spraw Rozwodowych, bardzo często rekomendujemy, aby złożyć jednocześnie wniosek o zabezpieczenie.

Jeśli wniosek dotyczy zmiany kontaktów, to warto przygotować dokument, w którym jasno przedstawisz sądowi, jak odbywały się kontakty dotychczas, co stanowi punkt wyjścia modyfikacji postanowienia czy wyroku aktualnie obowiązującego. Przedstawienie sposobu realizowania kontaktów lub brak brak ich realizacji, zawsze powinno omówić się na rozprawie. 

Dlatego jeśli planujesz lub uczestniczysz w procesie dotyczącym regulowania kontaktów, przydatnym narzędziem będzie kalendarz rodzica po rozstaniu, dzięki któremu będziesz mieć możliwość jasnego przedstawienia dotychczasowych spotkań z dzieckiem. Kalendarz zawiera również gotowy dokument do uzupełnienia, który można dołączyć do pisma procesowego To nie jedyne funkcje mojego autorskiego kalendarza, więcej dowiesz się tu:

Kalendarz rodzica po rozstaniu

3. Gdzie złożyć wniosek

Sądem właściwym do rozstrzygnięcia w przedmiocie kontaktów jest sąd rejonowy odpowiedni dla miejsca zamieszkania dziecka.

Są postępowania, prowadzone przez moją Kancelarię w których rodzic i dziecko mieszkają nawet kilkaset kilometrów od siebie. Natomiast nawet w takich sytuacjach nie ma wyjątku. Zaczynamy postępowanie w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka. Kiedy sąd decyduje o kontaktach w sprawie o rozwód, sądem właściwym jest sąd okręgowy.

4. Sprecyzowanie żądania

Kiedy składasz wniosek lub na niego odpowiadasz, musisz przedstawić sposób realizacji kontaktów. Warto omówić to, w jaki sposób chcesz zaplanować swoje spotkania z dzieckiem. To samo dotyczy planowania spotkania z drugim rodzicem. O warunkach, jakie powinny wpływać na częstotliwość spotkań piszę w punkcie 5. W tym miejscu omawiam ich formę.

Kontakty mogą mieć formę spotkań osobistych, video spotkań oraz/ lub telefonicznych. Warto zapamiętać, żeby regulować każdą z wybranych form we wniosku o uregulowanie kontaktów. Z punktu widzenia formalnego, jeśli nie będzie wskazane w postanowieniu sądu, że kontakty oprócz spotkań osobistych mają też dodatkowo odbywać się zdalnie, to nie będzie podstaw do ich egzekucji. Podczas konsultacji wielu rodziców jest zaskoczonych, że w sytuacji oporu drugiego rodzica przed rozmowami telefonicznymi ich z dzieckiem, niewiele prawnie mogą zrobić.

5. Ustalenie kontaktów

1. Faktyczne potrzeby dziecka

W wielu sytuacjach propozycja terminów spotkań z dzieckiem opiera się o schemat: co drugi weekend i ewentualnie jeden dzień w tygodniu. W wielu sytuacjach schemat ten nie przystaje do faktycznych potrzeb dziecka, kwestii postrzegania przez niego czasu, jak i etapu rozwoju. Jeśli nie chcesz szablonowego uregulowania kontaktów, a chciałbyś wypracować schemat uwzględniający faktyczne potrzeby dziecka, zapoznaj się koniecznie z filmem:

🎥 Film “Jak uregulować kontakty z dzieckiem, aby były zgodne z potrzebami dziecka”: https://youtu.be/k5ajQIEsaS0

2. Możliwości rodzica

Jeśli Ty lub drugi rodzic dziecka ma regularny rytm pracy, ten punkt Ciebie nie dotyczy. Jeśli jednak pracujesz w trybie zmian,  grafiku tworzonego cyklicznie lub pracujesz za granicą, to mimo braku możliwości ustalenia konkretnych terminów spotkania z dzieckiem, warto i tak je uregulować.  Możesz zrobić to uszczegóławiając na przykład ilość spotkań i czas ich trwania, a także termin, kiedy wspólnie z drugim rodzicem ustalicie dokładne daty, np. do 5 dnia każdego miesiąca ustalone zostaną konkretne terminy np. 2 weekendów oraz (ilość) dni w tygodniu.

W tym artykule i filmach przedstawiłam najważniejsze wiadomości, aby dobrze uregulować lub zmienić kontakty z dzieckiem.

Jeśli chcesz skonsultować swoją sprawę, zapraszam do mojej Kancelarii prawno – psychologicznej Centrum Spraw Rozwodowych. Łączymy tutaj praktykę sądową z wiedzą i rozwiązaniami psychologicznymi.

𝗞𝗼𝗻𝘁𝗮𝗸𝘁:  

e-mail: biuro@centrumsprawrozwodowych.pl

tel.: +48 724 271 288

𝗔𝗱𝗿𝗲𝘀:

⓵ Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 2-4, Arkady Wrocławskie, 4 piętro

⓶ Warszawa, al. Jana Pawła II 22, Biurowiec Q22, 4 piętro

 

Jeśli potrzebujesz przedstawić do sądu i oprzeć swoje żądania na klarownym dokumencie jak odbywają się kontakty z dzieckiem, zobacz: Kalendarz rodzica po rozstaniu

 

Magdalena Bajsarowicz

Prawnik & Psycholog sądowy