W sprawach rodzinnych bardzo często występuje napięta sytuacja  i trudna relacja między małżonkami. Jeśli małżeństwo posiada małoletnie dzieci, wówczas dowód z opinii OZSS jest często stosowany. Opiniowanie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych jest wszechstronną diagnozą systemu rodzinnego. 

Opinie OZSS sporządza się w sytuacji, kiedy sprawa dotyczy kwestii związanych z dobrem dziecka. Dzięki opinii można ustalić więzi emocjonalne dziecka z rodzicami, umiejętność sprawowania opieki nad dzieckiem. Jest to pomocne przy ustalaniu kontaktów.

📒 Przygotuj się do badania OZSS od strony praktycznej:

Jak przygotować się do badania OZSS. Teoria. Praktyczne ćwiczenia

Poza teorią związaną z opiniowaniem OZSS, ważne są również kwestie praktyczne. Dlatego też dziś postanowiłam napisać Wam o tym, jakie dokumenty należy zabrać ze sobą na badanie prowadzone w OZSS.

Dokumentacja – badanie w OZSS

① Książeczka zdrowia dziecka,

② Dokumentacja medyczna (jeśli dziecko leczyło się u specjalisty),

③ Karty informacyjne (jeśli dziecko przebywało w szpitalu),

④ Opinie i orzeczenia uzyskane z poradni psychologicznych, pedagogicznych, 

⑤ Opinie z placówki, do której uczęszcza dziecko (żłobek, przedszkole, szkoła),

⑥ Dokumenty związane z edukacją dziecka (np. świadectwa szkolne).

Dokumentacja, która dotyczy zdrowia, rozwoju, edukacji dzieci, przekazana przez rodziców lub opiekunów w trakcie badania w OZSS, może być włączona do akt sprawy tylko po wyrażeniu pisemnej zgody osoby, która ją dostarcza. W przypadku wykorzystania tej dokumentacji w opinii, trzeba wskazać źródło jej pochodzenia. Z kolei inne materiały, które zostały przedłożone specjalistom/biegłym OZSS, mogą być wykorzystane wyłącznie po włączeniu ich przez organ zlecający jako materiału dowodowego do akt sprawy.

📑 Jeśli chcesz skierować uwagę biegłych na pewne aspekty dotyczące zdrowia czy rozwoju dziecka, zadaj im odpowiednie pytania, które przedstawią Twoją sytuację rodzinną. Skorzystaj z ponad 190 pytań, które przygotowałam:

Kluczowe pytania do badania OZSS i biegłych psychologów

_______________________________________

Jeśli potrzebujesz konsultacji w sprawie opinii lub przygotowania do niej zastrzeżeń, skontaktuj się ze mną:

✉:  biuro@centrumsprawrozwodowych.pl

☎:  +48 724 271 288

 

Pozdrawiam

Magdalena Bajsarowicz

Prawnik & Psycholog sądowy