Niniejszy artykuł powstał na podstawie obszernego filmu, który możesz obejrzeć na moim kanale YouTube. Film składa się z dwóch części. W pierwszej części, do 10 minuty, przedstawiam m.in. rodzaje zarzutów. W drugiej części filmu omawiam przygotowane przeze mnie zarzuty do toczącej się sprawy sądowej. 

🎦 Podważanie opinii na przykładzie   

Kilka słów o mnie: Magdalena Bajsarowicz – jestem prawnikiem i psychologiem sądowym. Przygotowuję zarzuty i zastrzeżenia do opinii biegłych i opinii OZSS w sprawach rodzinnych. Prowadzę Kancelarię Centrum Spraw Rozwodowych, w której pomagam moim Klientom, łącząc prawo i psychologię.

Kontakt: bajsarowicz@centrumsprawrozwodowych.pl

 

Kwestie, które poruszam w tym wpisie:

  • jakie są rodzaje zarzutów,
  • jak wygląda moja współpraca z mecenasem Klienta, który prowadzi sprawę, a do której ja przygotowuję zarzuty,
  • czy obawy Klientów, którzy proszą mnie o pomoc w przygotowaniu zarzutów, mają zasadne wątpliwości dotyczące treści opinii.

Zarzuty prawne

Ze względu na treść, zarzuty mogą dotyczyć aspektów prawnych lub psychologicznych.

Zarzuty prawne – poruszają kwestie odnoszące się przede wszystkim do akt sprawy. Najczęściej podnoszą pytania, czy w treści opinii prawidłowo zostały przedstawione informacje znajdujące się w aktach sprawy. Pytania dotyczą też tego, czy nie doszło do błędnej interpretacji dowodów. Sama część dotycząca akt sprawy w opinii OZSS lub opinii biegłych, stanowi małą część jej treści. I rzadko zdarza się, aby tylko na podstawie zarzutów prawnych skutecznie podważyć wiarygodność opinii psychologicznej. Właściwie dotychczas nie spotkałam się z taką sytuacją, aby polemika w zakresie  treści akt sprawy doprowadzała do uzupełnienia badania lub jego powtórzenia i wydania nowej opinii.

 

Zarzuty psychologiczne

Drugim rodzajem zarzutów są zarzuty psychologiczne. Odnoszą się one bezpośrednio do tej dziedziny nauki. W ekspertyzach, które przygotowuję, w zależności od okoliczności sprawy, podnoszę kwestie ujęte m.in. w psychologii rozwojowej, procesach poznawczych, standardach i zasadach prowadzenia diagnozy, projektowania i przeprowadzenia procesu badawczego, doboru narzędzi badawczych, zasad wnioskowania, czyli integracji danych ilościowych i jakościowych. Te zarzuty podnosi się najczęściej. Jednak każda sprawa jest unikalna i osobno ją analizuję, dobierając adekwatne argumenty. 

 

Współpraca z innymi Kancelariami

Sama prowadzę Kancelarię Centrum Spraw Rozwodowych we Wrocławiu i Warszawie, a zarzuty do opinii przygotowuję dla Klientów z całej Polski. Kilka miesięcy temu zrobiłam zestawienie okręgów sądów, w których były składane moje zarzuty i zastrzeżenia do opinii OZSS. Była to większość okręgów w Polsce. Zasięg działania to wynik współpracy pomiędzy mną, a mecenasami, którzy prowadzą postępowania rodzinne. W takich sytuacjach moja rola jest jasno określona. Jestem psychologiem sądowym, który przygotowuje zarzuty. Jeśli Klient sam zgłasza się do mnie, a ma mecenasa prowadzącego jego postępowanie, to nasza współpraca musi być zaakceptowana przez mecenasa. Jest to w  interesie Klienta i moim, bo nie poświęcam czasu na coś, co nie przyniesie efektu i nie zostanie przedstawione w sądzie. 

Wszystkie moje dotychczasowe współprace z innymi mecenasami określić mogę jako pozytywne i korzystne dla interesu Klientów. Ponadto, budujący dla mojej pracy jest fakt, że mecenasi, z którymi już raz rozpoczęłam współpracę, w przypadku innych postępowań w prawie rodzinnym, kontynuują ze mną współpracę.

Bardzo cieszę się, że wzrasta świadomość i wiedza, że aktualnie dla optymalnego prowadzenia postępowania w niektórych sytuacjach niezbędna jest kooperacja prawnika z psychologiem sądowym. 

 

Czy do każdej opinii OZSS należy przygotować zastrzeżenia

Oczywiście nie do każdej opinii OZSS konieczne jest przygotowanie zarzutów i zastrzeżeń. Jednak trudno mi ocenić, czy do większości opinii, które powstają, należy zgłosić swoje uwagi i czy większość opinii jest rzetelna. Do mnie zgłaszają się osoby, które potrzebują pomocy. Dla nich opinie faktycznie budzą wątpliwości. I dla dobra sprawy i pozytywnego jej zakończenia konieczne jest przygotowanie merytorycznych psychologicznych i profesjonalnych argumentów wskazujących na nieprawidłowości w opinii. 

Chcesz wiedzieć, dlaczego ważne jest przygotowywanie zarzutów?  Przygotowałam artykuł i film, w których omawiam 3 ważne powody, dla których koniecznie trzeba przygotować zarzuty. Dotyczy to sytuacji, kiedy opinia budzi Twoje wątpliwości i masz do niej zastrzeżenia.

🎦 3 powody, dla których należy wnieść zarzuty do opinii OZSS

📑 https://magdalenabajsarowicz.pl/opinia-ozss/3-powody-dla-ktorych-trzeba-przygotowac-zarzuty-do-opinii-ozss/

 

Kontakt ze mną

Jeśli masz wątpliwości dotyczące Twojej opinii i chcesz ją skonsultować pod względem merytorycznym/ narzędzi badawczych/ procesu diagnostycznego lub przygotwać merytoryczne zarzuty do opinii OZZ lub opinii biegłych w sprawie rodzinnej, skontaktuj się ze mną: 

📩 bajsarowicz@centrumsprawrozwodowych.pl

 

Inne publikacje dotyczące prawa rodzinnego i psychologi sądowej  znajdziesz tutaj: 

Moja strona na Facebooku:  https://www.facebook.com/bajsarowiczmagdalena/

Mój kanał na YouTube: https://www.youtube.com/c/MagdalenaBajsarowicz

 

Pozdrawiam serdecznie

Magdalena Bajsarowicz

Prawnik & Psycholog sądowy