Powszechną praktyką jest przygotowywanie zarzutów do opinii OZSS przez prawników – pełnomocników prowadzących postępowania o rozwód, władzę rodzicielską lub kontakty. 

Podważenie opinii OZSS,  tym samym wskazanie jej wątpliwej wartości merytorycznej, musi mieć solidne podstawy teoretyczne. Mecenasi prowadzący postępowania przygotują świetne i logiczne zarzuty dotyczące spójności opinii. Odnoszą się do akt sprawy. Jednak polemika dotycząca metod badawczych i wskazanie sądowi, dlaczego doszło do poważnych uchybień metodologicznych dla skuteczności, powinna być prowadzona przez psychologa specjalistę w opiniowaniu. Specjalistę, który zna się na metodach badawczych, wie jak się nimi posługiwać w kontekście opiniowania w sprawach rodzinnych. Oczekiwanie od mecenasa przygotowania zarzutów odnoszących się do psychologii jest jednoznaczne z oczekiwaniem od psychologa napisania apelacji. 

Rodzice, dla których opinia OZSS jest krzywdząca, zgłaszają się do mnie na różnych etapach sprawy. Często poszukują pomocy, kiedy już złożyli zarzuty i opinia OZSS została uzupełniona. Kontaktują się ze mną, kiedy to działanie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.

Chciałabym zwrócić Waszą uwagę jeszcze na jeden ważny aspekt – pytań do biegłych OZSS oraz psychologów sądowych.

📒 Przygotowałam e-book ze zbiorem ponad 190 pytań podzielonych na 18 kategorii, które możesz wykorzystać w swoim wniosku. W pakiecie znajduje się również wzór wniosku do sądu o badanie i rozszerzenie tezy dowodowej.

Kluczowe pytania do badania OZSS i biegłych psychologów

 

Na podstawie doświadczeń Klientów zebrałam dla Ciebie nieskuteczne zarzuty dotyczące metod badawczych:

1. Biegli/specjaliści podczas badania OZSS nie użyli […]

W tym miejscu następuje wymienienie nazwy testu lub kwestionariusza. Można wskazywać jakikolwiek test lub kwestionariusz. Natomiast zawsze odpowiedź biegłych/specjalistów była w jednym tonie:

  • biegli samodzielnie dokonują wyboru narzędzi badawczych,
  • biegli uznali, że wskazana w piśmie pełnomcnika metoda badawczych jest nieadekwatna dla sprawy,
  • specjaliści użyli narzędzi, które są najbardziej adekwatne dla odpowiedzi na zadane pytania przez sąd. 

Dla sądu argumenty specjalistów OZSS były przekonujące. 

 

2. Biegli w innym ośrodku […]

Tutaj pojawiają się zarzuty odnośnie swobodnego wyboru narzędzi badawczych . W zarzucie wymienia się nazwę ośrodka diagnostycznego oraz wskazanie, że biegli używają do diagnozy np. kompetencji rodzicielskich testu/kwestionariusza. W odpowiedzi na taki zarzut, specjaliści bardzo często przytaczają argumentację jak powyżej. Uznają, że to specjaliści wybierają narzędzia badawcze adekwatne do sprawy i mają w tym zakresie pełną swobodę.

Dla sądu argumenty specjalistów ozss były przekonujące.

 

3. Biegli użyli za mało kwestionariuszy/testów, aby odpowiedzieć na pytania zadane przez sąd

 Odpowiedź biegłych na taki zarzut sprowadza się do przedstawienia, że odpowiedź na pytania, przygotowanie wniosków jest na podstawie wszystkich zastosowanych narzędzi m.in. obserwacji i wywiadu. Te metody badawcze zawsze wykorzystywane są podczas badań OZSS. W związku z powyższym, specjaliści tłumaczą, że przygotowanie opinii to nie tylko badanie kwestionariuszami i testy. Sądy argumenty specjalistów OZSS uznają za słuszne. 

🎦 Więcej dowiesz się z filmu, który dla Ciebie przygotowałam: Podważenie opinii OZSS na przykładzie

4. Podstawa wydania wniosków

Również, gdy  zarzuty do opinii OZSS /podważenie opinii OZSS nie są przygotowywane przez psychologa, często pojawia się pytanie na jakiej podstawie biegli przedstawili wnioski. Na tak zadane pytanie najczęściej pada taka odpowiedź specjalistów: powyższe wnioski zostały przedstawione na podstawie: (w tym miejscu zostają wymienione narzędzia badawcze z punktu III opinii – zastosowane metody badawcze). Kończy to dyskusję, bo biegły i tak ma obowiązek przedstawienia wykorzystanych metod badawczych. Wynika to wprost z zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia standardów metodologii opiniowania w Opiniodawczych Zespołach Sądowych Specjalistów.

 

Nie zgadzam się z powszechnym przekonaniem, że trudno wejść w skuteczną polemikę ze specjalistami i tym samym w efekcie doprowadzić do powtórzenia badania lub jego uzupełnienia.  Jednak, aby to uczynić, istotnym jest pozostanie w reżimie psychologii.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie przygotowania zarzutów do opinii OZSS lub chcesz skonsultować działanie w tym zakresie, napisz do mnie:

📩 bajsarowicz@centrumsprawrozwodowych.pl

 

Pozdrawiam

Magdalena Bajsarowicz

Prawnik & Psycholog sądowy